Kríže a kaplnky

V našej farnosti máme tieto miesta modlitby v prírode:

1. Kaplnka Panny Márie pod Grapou