Rozpis pohotovostných služieb

Rozpis pohotovostných služieb lekárni v okrese Tvrdošín

https://www.e-vuc.sk/zsk/zdravotnictvo/lekarenska-pohotovostna-sluzba-v-zsk.html?page_id=40490&okres=Okres+Tvrdo%C5%A1%C3%ADn