Lekáreň Drosera - Zelená lekáreň, s.r.o.

Lekáreň Drosera - Zelená lekáreň, s.r.o.

Pondelok - Piatok

08:00 - 14:00 hod.

 

Zdravotné stredisko: 

Všeobecná ambulancia pre dospelých                                      Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

všeobecné lekárstvo, MUDr. Oksana Lukáčová                             MUDr. Daniela Murínová, tel. 0905 533 513

Suchá Hora 241                                                                              Suchá Hora 241

Ordinačné hodiny:                                                                        Ordinačné hodiny: 

Pondelok - 7:00 - 15:00 hod.                                                           Pondelok - 8:00 - 11:00 hod. - odbery, choré deti,

Štvrtok     - 7:00 - 15:00 hod.                                                                                                            školské prehliadky

                                                                                                         Streda     - 8:00 - 11:00 hod. - detská poradňa

                                                                                                         Piatok     - 8:00 - 11:00 hod. - odbery, choré deti,

                                                                                                                                                         školské prehliadky

Ortopedická ambulancia

MUDr. Edward Zuka

Ordinačné hodiny:

Štvrtok  - 12:30 - 14:30 hod.(každý druhý štvrtok - párny týždeň)