Rozlišujeme časti rastliny

      Naši predškoláci poznávali a rozlišovali jarné kvety, ich farbu, tvar,veľkosť. Jarné kvety vedia aj pomenovať. Taktiež rozlišujú základné časti rastiny, ktoré si utvrdili pri výtvarnej činnosti: https://www.zonerama.com/dominikakubek/Album/4198965