...Snežienky...

   Predškoláci si vytvorili strihaním, lepením a skladaním papiera snežienky, ktoré dotvorili maľbou prstvovými farbami.

Ako sme tvorlili si pozrite tu: https://www.zonerama.com/dominikakubek/Album/4231879