Naše ovečky

 Pásla ovečky v zelenom hájičku,

pásla ovečky v čiernom lese.

Ja za ňou dupi dupi dup,

ona zas cupi cupi cup.

Pásla ovečky v zelenom hájičku,

pásla ovečky v čiernom lese.

 

Takto sme si o ovečkách spievali a potom sme si ich aj namaľovali.

Takéto pekné ovečky sa nám podarili: https://www.zonerama.com/dominikakubek/Album/4259557