Návšteva prvákov v našej materskej škole

   

   Prvý aprílový deň patrí vtákom. My sme si Deň vtákov pripomenuli spolu s prváčikmi zo ZŠ Suchá Hora, ktorí našu MŠ navštívili dňa 17.04. 2018. Prváčikovia našim predškolákom na začiatku stretnutia predstavili niektorých vtáčikov, ktorých môžeme často vidieť vo svojom okolí. Neskôr prváci a predškoláci riešili rôzne úlohy o vtákoch na interaktívnej tabuli. Po skončení rôznych aktivít o vtáčikoch sme si spoločne zhotovili Vtáčie stromy, ktoré nám budú pripomínať toto pekné stretnutie s prvákmi. 

 

Ako prebiehala návšteva s prvákmi si pozrite tu: https://www.zonerama.com/dominikakubek/Album/4268989