Porovnávací výkaz

 

 

LHC:

LC: ORAVICE

Platnosť PSL: 2017-2026

 

PV1

Porovnávací výkaz nového a starého označenia

 

Nová JPRL

Stará JPRL

Dc

p

Ps

KL

Dc

p

Ps

OP

Časť

Starý LHC

Starý plán (kód, názov)

1

 

1

H

1

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

1

 

2

H

1

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

2

 

1

H

2

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

2

 

2

H

2

 

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

2

 

3

H

2

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

3

 

1

H

3

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

3

 

2

H

3

 

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

3

 

3

H

3

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

4

 

1

H

4

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

4

 

2

H

4

 

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

4

 

3

H

4

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

5

 

1

H

5

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

5

 

2

H

5

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

6

 

1

H

6

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

6

 

2

H

6

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

6

 

3

H

6

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

7

 

1

H

7

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

7

 

2

H

7

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

8

 

1

H

8

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

8

 

2

H

8

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

8

 

3

H

8

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

9

 

1

H

9

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

9

 

2

H

9

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

10

 

1

H

10

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

10

 

2

H

10

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

10

 

3

H

10

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

11

A

 

H

11

A

   

90

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

11

A

 

H

11

B

1

 

10

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

11

B

1

H

11

B

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

11

B

2

H

11

B

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

11

B

3

H

11

B

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

12

A

1

H

12

A

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

12

A

2

H

12

A

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

12

A

3

H

12

A

3

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

12

A

4

H

12

A

4

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

12

B

 

H

12

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

13

 

1

H

13

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

13

 

2

H

13

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

14

A

1

H

14

A

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

14

A

2

H

14

A

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

14

A

3

H

14

A

3

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

14

A

4

H

14

A

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

14

B

 

H

14

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

15

 

1

H

15

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

15

 

2

H

15

 

1

 

15

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

15

 

2

H

15

 

2

 

85

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

16

 

1

H

16

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

16

 

2

H

16

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

17

   

H

17

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

18

 

1

H

18

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

18

 

2

H

18

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

18

 

3

H

18

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

19

A

 

H

19

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

19

B

1

H

19

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

19

B

2

H

19

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

19

B

3

H

19

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

20

A

 

H

20

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

20

B

1

H

20

B

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

20

B

2

H

20

B

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

20

B

3

H

20

B

3

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

20

C

1

H

20

C

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

20

C

2

H

20

C

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

20

C

3

H

20

C

3

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

20

C

4

H

20

C

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

20

D

1

H

20

D

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

20

D

2

H

20

D

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

20

D

3

H

20

D

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

21

 

1

H

21

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

21

 

2

H

21

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

22

   

H

22

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

23

 

1

H

23

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

23

 

2

H

23

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

24

 

1

H

24

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

24

 

2

H

24

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

24

 

3

H

24

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

25

 

1

H

25

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

25

 

2

H

25

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

25

 

3

H

25

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

26

 

1

H

26

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

26

 

2

H

26

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

27

 

1

H

27

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

27

 

2

H

27

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

28

   

H

z KN

     

20

     

28

   

H

28

     

80

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

29

 

1

H

29

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

29

 

2

H

29

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

30

 

1

H

30

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

30

 

2

H

30

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

31

 

1

H

31

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

31

 

2

H

31

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

32

 

1

H

32

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

32

 

2

H

32

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

33

 

1

H

33

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

33

 

2

H

33

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

34

 

1

H

34

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

34

 

2

H

34

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

35

 

1

H

35

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

35

 

2

H

35

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

36

 

1

H

36

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

36

 

2

H

36

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

37

 

1

H

37

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

37

 

2

H

37

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

38

 

1

H

38

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

38

 

2

H

38

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

38

 

3

H

38

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

39

 

1

H

39

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

39

 

2

H

39

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

40

 

1

H

40

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

40

 

2

H

40

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

41

   

H

41

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

42

A

1

H

42

A

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

42

A

2

H

42

A

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

42

B

 

H

42

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

42

C

1

H

42

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

42

C

2

H

42

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

42

D

1

H

42

D

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

42

D

2

H

42

D

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

43

   

H

43

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

44

A

 

H

44

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

44

B

1

H

44

 

3

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

44

B

2

H

44

 

4

 

65

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

44

B

2

H

44

 

5

 

35

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

44

B

3

H

44

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

45

A

 

H

45

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

45

B

 

H

45

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

45

C

 

H

45

 

3

 

80

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

45

C

 

H

45

 

4

 

20

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

46

   

H

46

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

47

A

 

H

47

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

47

B

 

H

47

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

48

A

 

H

48

A

1

 

10

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

48

A

 

H

48

A

2

 

90

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

48

B

 

H

48

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

49

 

1

H

49

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

49

 

2

H

49

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

49

 

3

H

49

 

3

 

43

ORAVICE

02092

ORAVICE

49

 

3

H

49

 

4

 

54

ORAVICE

02092

ORAVICE

49

 

3

H

49

 

5

 

3

ORAVICE

02092

ORAVICE

50

 

1

H

50

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

50

 

2

H

50

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

50

 

3

H

50

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

51

   

H

51

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

52

 

1

H

52

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

52

 

2

H

52

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

52

 

3

H

52

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

52

 

4

H

52

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

53

 

1

H

53

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

53

 

2

H

53

 

1

 

85

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

53

 

2

H

53

 

2

 

15

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

54

   

H

54

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

55

 

1

H

55

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

55

 

2

H

55

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

55

 

3

H

55

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

56

 

1

H

56

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

56

 

2

H

56

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

57

 

1

H

57

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

57

 

2

H

57

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

58

 

1

H

58

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

58

 

2

H

58

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

58

 

3

H

58

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

59

 

1

H

59

A

1

 

35

ORAVICE

02092

ORAVICE

59

 

1

H

59

C

1

 

65

ORAVICE

02092

ORAVICE

59

 

2

H

59

A

2

 

25

ORAVICE

02092

ORAVICE

59

 

2

H

59

C

2

 

75

ORAVICE

02092

ORAVICE

59

 

3

H

59

B

   

90

ORAVICE

02092

ORAVICE

59

 

3

H

59

C

2

 

10

ORAVICE

02092

ORAVICE

60

   

H

60

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

61

A

 

H

61

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

61

B

1

H

61

B

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

61

B

2

H

61

B

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

61

B

3

H

61

B

3

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

61

B

4

H

61

B

4

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

61

C

1

H

61

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

61

C

2

H

z KN

     

0

     

62

   

H

62

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

64

 

1

H

64

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

64

 

2

H

64

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

65

 

1

H

65

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

65

 

2

H

65

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

66

 

1

H

66

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

66

 

2

H

66

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

67

 

1

H

67

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

67

 

2

H

67

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

68

 

1

H

68

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

68

 

2

H

68

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

68

 

3

H

68

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

69

 

1

H

69

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

69

 

2

H

69

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

70

A

1

H

70

A

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

70

A

2

H

70

A

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

70

A

3

H

70

A

3

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

70

B

 

H

70

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

70

C

 

H

z KN

     

0

ORAVICE

   

70

D

1

H

z KN

     

0

ORAVICE

   

70

D

2

H

z KN

     

0

ORAVICE

   

70

D

3

H

z KN

     

0

ORAVICE

   

70

E

 

H

z KN

     

0

ORAVICE

   

70

F

1

H

z KN

     

0

ORAVICE

   

70

F

2

H

z KN

     

0

ORAVICE

   

70

F

3

H

z KN

     

0

ORAVICE

   

71

   

H

71

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

72

A

1

H

72

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

72

A

2

H

72

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

72

B

 

H

72

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

73

 

1

H

73

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

73

 

2

H

73

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

74

A

 

H

74

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

74

B

1

H

74

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

74

B

2

H

74

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

74

C

1

H

74

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

74

C

2

H

74

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

74

C

3

H

74

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

74

D

1

H

z KN

     

0

ORAVICE

   

74

D

2

H

z KN

     

0

ORAVICE

   

75

A

1

H

75

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

75

A

2

H

75

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

75

A

3

H

75

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

75

B

 

H

75

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

76

 

1

H

76

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

76

 

2

H

76

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

76

 

3

H

76

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

77

A

1

H

77

A

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

77

A

2

H

77

A

2

 

90

ORAVICE

02092

ORAVICE

77

A

2

H

77

A

3

 

10

ORAVICE

02092

ORAVICE

77

A

3

H

77

A

4

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

77

A

4

H

77

A

5

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

77

B

 

H

77

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

78

A

1

H

78

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

78

A

2

H

78

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

78

B

1

H

78

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

78

B

2

H

78

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

79

 

1

H

79

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

79

 

2

H

79

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

79

 

3

H

79

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

80

   

H

80

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

81

A

 

H

81

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

81

B

 

H

81

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

81

C

 

H

81

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

81

D

 

H

81

D

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

82

 

1

H

82

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

82

 

2

H

82

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

82

 

3

H

82

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

83

 

1

H

83

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

83

 

2

H

83

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

83

 

3

H

83

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

84

A

 

H

84

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

84

B

 

H

84

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

84

C

 

H

84

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

85

A

 

H

85

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

85

B

 

H

85

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

86

A

 

H

86

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

86

B

 

H

86

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

87

   

H

87

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

88

   

H

88

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

89

A

 

H

89

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

89

B

 

H

89

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

90

A

1

H

94

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

90

A

2

H

94

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

90

B

 

H

90

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

90

C

 

H

90

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

91

   

H

91

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

92

   

H

92

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

93

 

1

H

93

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

93

 

2

H

93

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

93

 

3

H

93

 

3

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

94

A

1

H

94

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

94

A

2

H

94

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

94

B

 

H

94

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

95

 

1

H

90

A

   

7

ORAVICE

02092

ORAVICE

95

 

1

H

95

     

93

ORAVICE

02092

ORAVICE

95

 

2

H

95

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

96

A

1

H

96

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

96

A

2

H

96

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

96

B

 

H

96

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

97

A

 

H

97

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

97

B

 

H

90

A

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

98

   

H

98

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

99

A

1

H

99

A

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

99

A

2

H

99

A

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

99

B

 

H

99

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

100

   

H

100

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

101

A

1

H

101

A

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

101

A

2

H

101

A

2

 

79

ORAVICE

02092

ORAVICE

101

A

2

H

101

A

3

 

21

ORAVICE

02092

ORAVICE

101

B

1

H

101

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

101

B

2

H

101

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

102

 

1

H

102

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

102

 

2

H

102

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

102

 

3

H

102

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

103

A

 

H

103

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

103

B

 

H

103

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

104

A

 

H

104

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

104

B

1

H

104

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

104

B

2

H

104

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

105

 

1

H

105

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

105

 

2

H

105

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

106

A

1

H

106

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

106

A

2

H

106

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

106

B

 

H

106

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

106

C

1

H

106

C

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

106

C

2

H

106

C

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

107

   

H

107

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

108

 

1

H

108

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

108

 

2

H

108

 

2

 

68

ORAVICE

02092

ORAVICE

108

 

2

H

108

 

3

 

32

ORAVICE

02092

ORAVICE

108

 

3

H

108

 

3

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

109

A

1

H

109

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

109

A

2

H

109

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

109

B

 

H

109

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

109

C

 

H

109

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

110

 

1

H

110

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

110

 

2

H

110

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

111

   

H

111

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

112

 

1

H

112

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

112

 

2

H

112

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

112

 

3

H

112

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

113

A

1

H

113

A

1

 

90

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

113

A

1

H

113

B

   

10

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

113

A

2

H

113

A

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

113

A

3

H

113

A

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

113

B

 

H

113

C

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

114

   

H

114

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

115

A

 

H

115

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

115

B

 

H

115

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

116

A

 

H

116

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

116

B

 

H

116

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

117

A

 

H

117

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

117

B

 

H

117

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

118

A

1

H

118

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

118

A

2

H

118

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

118

B

 

H

118

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

119

 

1

H

119

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

119

 

2

H

119

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

120

   

H

120

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

121

A

1

H

121

A

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

121

A

2

H

121

A

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

121

A

3

H

121

A

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

121

B

 

H

121

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

122

A

 

O

122

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

122

B

 

O

122

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

122

C

 

O

122

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

123

   

O

123

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

124

   

O

124

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

125

   

O

125

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

126

   

O

126

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

127

   

O

127

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

128

   

O

128

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

129

   

O

129

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

130

   

O

130

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

131

   

O

131

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

132

   

O

132

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

133

   

O

133

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

134

   

O

134

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

135

A

 

O

135

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

135

B

 

O

135

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

136

   

O

136

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

137

   

O

137

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

138

   

O

138

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

139

   

O

139

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

140

   

O

140

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

141

A

 

O

141

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

141

B

 

O

140

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

142

   

O

142

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

143

   

O

143

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

144

   

O

144

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

145

   

O

145

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

146

   

O

146

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

147

   

O

147

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

148

   

O

148

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

149

   

O

149

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

150

   

O

150

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

151

   

O

151

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

152

   

O

152

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

153

   

O

153

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

154

   

O

154

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

155

   

O

155

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

156

   

O

156

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

157

   

O

157

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

158

   

O

158

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

159

 

1

O

159

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

159

 

2

O

159

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

160

 

1

O

160

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

160

 

2

O

160

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

161

   

O

161

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

162

   

O

162

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

163

   

O

163

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

164

   

O

164

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

165

   

O

165

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

166

   

O

166

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

167

   

O

167

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

168

   

O

168

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

169

   

O

169

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

170

   

O

170

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

171

   

O

171

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

172

   

O

172

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

173

   

O

173

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

174

   

O

174

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

175

   

O

175

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

176

   

H

176

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

177

   

H

177

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

178

   

H

178

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

179

A

 

H

179

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

179

B

 

H

179

B

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

179

C

 

H

179

B

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

180

A

 

H

180

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

180

B

1

H

180

B

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

180

B

2

H

180

B

2

 

32

ORAVICE

02092

ORAVICE

180

B

2

H

180

B

3

 

68

ORAVICE

02092

ORAVICE

181

   

H

181

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

182

   

H

182

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

183

   

H

183

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

184

   

H

184

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

185

 

1

H

185

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

185

 

2

H

185

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

186

 

1

H

186

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

186

 

2

H

186

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

192

A

 

H

192

A

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

192

B

 

H

192

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

193

A

1

H

193

A

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

193

A

2

H

193

A

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

193

A

3

H

193

A

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

193

B

1

H

193

B

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

193

B

2

H

193

B

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

193

B

3

H

193

B

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

194

A

1

H

194

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

194

A

2

H

194

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

194

B

 

H

194

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

195

A

1

H

195

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

195

A

2

H

195

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

195

B

 

H

195

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

195

C

 

H

195

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

196

A

 

H

196

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

196

B

 

H

196

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

196

C

1

H

196

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

196

C

2

H

196

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

197

 

1

H

197

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

197

 

2

H

197

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

197

 

3

H

197

 

3

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

198

A

 

H

198

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

198

B

 

H

198

B

1

 

30

ORAVICE

02092

ORAVICE

198

B

 

H

198

B

2

 

3

ORAVICE

02092

ORAVICE

198

B

 

H

198

B

3

 

67

ORAVICE

02092

ORAVICE

198

C

 

H

198

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

199

 

1

H

199

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

199

 

2

H

199

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

200

A

1

H

200

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

200

A

2

H

200

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

200

B

 

H

207

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

201

A

 

H

201

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

201

B

 

H

201

 

1

 

37

ORAVICE

02092

ORAVICE

201

B

 

H

201

 

3

 

63

ORAVICE

02092

ORAVICE

202

 

1

H

202

B

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

202

 

2

H

202

A

   

59

ORAVICE

02092

ORAVICE

202

 

2

H

202

C

   

17

ORAVICE

02092

ORAVICE

202

 

2

H

202

D

   

24

ORAVICE

02092

ORAVICE

202

 

3

H

202

B

1

 

61

ORAVICE

02092

ORAVICE

202

 

3

H

202

B

2

 

39

ORAVICE

02092

ORAVICE

203

   

H

203

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

204

A

1

H

204

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

204

A

2

H

204

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

204

B

 

H

204

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

205

A

 

H

205

A

   

13

ORAVICE

02092

ORAVICE

205

A

 

H

205

B

   

87

ORAVICE

02092

ORAVICE

205

B

 

H

205

D

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

205

C

 

H

205

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

206

   

H

206

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

207

   

H

207

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

208

   

H

208

A

   

58

ORAVICE

02092

ORAVICE

208

   

H

208

B

   

42

ORAVICE

02092

ORAVICE

209

A

 

H

209

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

209

B

 

H

209

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

210

   

H

210

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

211

 

1

H

211

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

211

 

2

H

211

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

212

 

1

H

212

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

212

 

2

H

212

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

212

 

3

H

213

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

213

 

1

H

213

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

213

 

2

H

213

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

214

 

1

H

214

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

214

 

2

H

214

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

215

 

1

H

215

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

215

 

2

H

215

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

216

   

H

216

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

217

 

1

H

217

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

217

 

2

H

217

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

218

 

1

H

218

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

218

 

2

H

218

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

219

 

1

H

219

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

219

 

2

H

219

 

1

 

95

ORAVICE

02092

ORAVICE

219

 

2

H

219

 

2

 

5

ORAVICE

02092

ORAVICE

219

 

3

H

219

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

220

A

 

H

220

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

220

B

1

H

220

B

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

220

B

2

H

220

B

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

220

B

3

H

220

B

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

221

A

 

H

221

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

221

B

1

H

221

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

221

B

2

H

221

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

221

B

3

H

221

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

221

C

1

H

221

C

1

 

5

ORAVICE

02092

ORAVICE

221

C

1

H

221

C

2

 

95

ORAVICE

02092

ORAVICE

221

C

2

H

221

C

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

A

1

H

222

B

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

A

2

H

222

B

2

 

50

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

A

2

H

222

B

3

 

50

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

A

3

H

222

B

4

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

A

4

H

222

A

4

 

55

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

A

4

H

222

B

5

 

45

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

A

5

H

222

A

   

50

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

A

5

H

222

B

1

 

50

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

A

6

H

222

B

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

B

1

H

222

C

2

 

48

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

B

1

H

222

C

3

 

52

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

B

2

H

222

C

4

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

222

B

3

H

222

C

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

223

A

 

H

223

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

223

B

 

H

223

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

223

C

 

H

223

 

3

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

223

D

 

H

223

 

4

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

224

 

1

H

224

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

224

 

2

H

224

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

224

 

3

H

224

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

225

 

1

H

225

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

225

 

2

H

225

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

225

 

3

H

225

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

226

 

1

H

226

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

226

 

2

H

226

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

226

 

3

H

226

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

227

 

1

H

227

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

227

 

2

H

227

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

227

 

3

H

227

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

228

A

 

H

228

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

228

B

 

H

228

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

228

C

 

H

228

 

1

 

30

ORAVICE

02092

ORAVICE

228

C

 

H

228

 

3

 

70

ORAVICE

02092

ORAVICE

229

A

 

H

229

 

1

 

10

ORAVICE

02092

ORAVICE

229

A

 

H

229

 

2

 

90

ORAVICE

02092

ORAVICE

229

B

 

H

229

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

230

 

1

H

230

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

230

 

2

H

230

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

230

 

3

H

230

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

231

 

1

H

231

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

231

 

2

H

231

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

232

   

H

232

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

233

A

 

H

233

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

233

B

 

H

233

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

233

C

 

H

233

C

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

234

 

1

H

234

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

234

 

2

H

234

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

234

 

3

H

234

 

3

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

234

 

4

H

234

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

235

   

H

235

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

236

 

1

H

236

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

236

 

2

H

236

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

237

 

1

H

237

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

237

 

2

H

237

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

238

 

1

H

238

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

238

 

2

H

238

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

239

 

1

H

239

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

239

 

2

H

239

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

240

 

1

H

240

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

240

 

2

H

240

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

241

 

1

H

241

 

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

241

 

2

H

241

 

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

242

A

 

H

242

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

242

B

 

H

242

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

243

 

1

H

243

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

243

 

2

H

243

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

243

 

3

H

243

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

244

 

1

H

244

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

244

 

2

H

244

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

245

 

1

H

245

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

245

 

2

H

245

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

246

 

1

H

246

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

246

 

2

H

246

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

246

 

3

H

246

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

247

 

1

H

247

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

247

 

2

H

247

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

247

 

3

H

247

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

248

A

1

H

248

A

1

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

248

A

2

H

248

A

2

 

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

248

B

 

H

248

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

249

A

 

O

249

A

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

249

B

 

O

249

B

   

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

250

 

1

O

250

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

250

 

2

O

250

 

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

250

 

3

O

250

 

3

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

251

A

1

H

251

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

251

A

2

H

251

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

251

B

 

H

251

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

252

A

1

H

252

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

252

A

2

H

252

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

252

B

 

H

252

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

252

C

 

H

252

C

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

253

 

1

H

253

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

253

 

2

H

253

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

254

A

1

H

254

A

   

33

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

254

A

1

H

254

B

   

34

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

254

A

1

H

254

D

   

33

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

254

A

2

H

254

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

254

B

 

H

254

C

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

255

A

 

H

255

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

255

B

1

H

255

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

255

B

2

H

255

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

256

A

 

H

256

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

256

B

 

H

256

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

257

A

 

H

257

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

257

B

 

H

257

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

257

C

 

H

257

C

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

258

 

1

H

258

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

258

 

2

H

258

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

259

 

1

H

259

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

259

 

2

H

259

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

260

 

1

H

260

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

260

 

2

H

260

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

261

   

H

261

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

262

   

H

262

A

   

8

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

262

   

H

262

B

   

92

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

263

   

H

263

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

264

   

H

264

A

   

30

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

264

   

H

264

B

   

70

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

265

   

H

265

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

266

 

1

H

266

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

266

 

2

H

266

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

267

A

1

H

267

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

267

A

2

H

267

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

267

A

3

H

267

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

267

B

 

H

267

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

268

A

1

H

268

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

268

A

2

H

268

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

268

B

 

H

268

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

269

A

1

H

269

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

269

A

2

H

269

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

269

B

1

H

269

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

269

B

2

H

269

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

270

 

1

H

270

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

270

 

2

H

270

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

271

 

1

H

271

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

271

 

2

H

271

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

272

 

1

H

272

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

272

 

2

H

272

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

273

 

1

H

273

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

273

 

2

H

273

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

274

 

1

H

274

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

274

 

2

H

274

 

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

274

 

3

H

274

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

275

 

1

H

275

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

275

 

2

H

275

 

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

275

 

3

H

275

 

3

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

275

 

4

H

275

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

276

 

1

H

276

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

276

 

2

H

276

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

277

 

1

H

277

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

277

 

2

H

277

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

278

 

1

H

278

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

278

 

2

H

278

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

279

 

1

H

279

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

279

 

2

H

279

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

280

 

1

H

280

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

280

 

2

H

280

 

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

280

 

3

H

280

 

3

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

280

 

4

H

280

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

281

 

1

H

281

 

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

281

 

2

H

281

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

281

 

3

H

281

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

282

A

1

H

282

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

282

A

2

H

282

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

282

B

 

H

282

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

283

 

1

H

283

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

283

 

2

H

283

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

284

A

1

H

284

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

284

A

2

H

284

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

284

B

 

H

284

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

284

C

 

H

285

C

3

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

284

D

 

H

285

C

1

 

30

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

284

D

 

H

285

C

2

 

70

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

284

E

 

H

285

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

285

A

 

O

285

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

285

B

 

O

285

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

286

A

1

H

286

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

286

A

2

H

286

 

3

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

286

A

3

H

286

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

286

B

 

H

286

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

287

 

1

H

287

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

287

 

2

H

287

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

287

 

3

H

287

 

3

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

287

 

4

H

287

 

4

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

287

 

5

H

287

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

288

 

1

H

288

 

1

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

288

 

2

H

288

 

2

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

288

 

3

H

288

 

3

 

70

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

288

 

3

H

288

 

4

 

30

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

289

A

 

H

289

 

1

 

35

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

289

A

 

H

289

 

2

 

65

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

289

B

 

H

289

 

3

 

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

290

 

1

H

290

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

290

 

2

H

290

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

290

 

3

H

290

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

291

   

H

291

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

292

A

 

H

292

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

292

B

 

H

292

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

293

   

H

293

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

294

A

 

H

294

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

294

B

 

H

294

B

   

90

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

294

B

 

H

294

C

   

10

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

295

   

O

295

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

296

A

 

H

296

A

   

70

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

296

A

 

H

296

B

   

30

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

296

B

 

H

296

C

   

70

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

296

B

 

H

296

D

   

30

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

297

   

H

297

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

298

A

 

H

298

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

298

B

 

H

298

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

299

   

H

299

A

   

30

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

299

   

H

299

B

   

70

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

300

   

H

300

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

301

   

H

301

A

   

40

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

301

   

H

301

B

   

60

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

302

A

 

H

302

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

302

B

 

H

302

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

302

C

 

H

302

C

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

303

   

H

303

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

304

 

1

H

304

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

304

 

2

H

304

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

305

   

O

305

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

306

 

1

H

306

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

306

 

2

H

306

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

306

 

3

H

306

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

307

 

1

H

307

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

307

 

2

H

307

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

308

   

H

308

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

309

   

H

309

     

32

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

309

   

H

314

B

   

68

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

310

   

H

310

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

311

   

H

311

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

312

   

H

312

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

313

A

 

H

313

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

313

B

 

H

313

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

314

   

H

313

C

   

28

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

314

   

H

314

A

   

72

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

315

A

1

H

315

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

315

A

2

H

315

 

3

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

315

A

3

H

315

 

4

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

315

A

4

H

315

 

4

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

315

A

5

H

315

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

315

B

 

H

315

 

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

316

A

1

H

316

A

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

316

A

2

H

316

A

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

316

A

3

H

316

A

3

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

316

A

4

H

316

A

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

316

B

1

H

316

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

316

B

2

H

316

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

316

C

 

H

316

C

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

317

A

 

H

317

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

317

B

1

H

317

B

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

317

B

2

H

317

B

3

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

317

B

3

H

317

B

4

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

317

B

4

H

317

B

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

317

C

 

H

317

B

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

318

A

1

H

318

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

318

A

2

H

318

 

3

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

318

B

 

H

318

 

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

319

A

 

H

319

A

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

319

B

 

H

319

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

319

C

 

H

319

A

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

320

 

1

H

320

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

320

 

2

H

320

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

321

 

1

H

321

 

1

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

321

 

2

H

321

 

2

 

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

322

A

 

H

322

A

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

322

B

 

H

322

B

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

322

C

 

H

322

C

   

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

323

 

1

H

323

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

323

 

2

H

323

     

100

ORAVICE

02093

ORAVICE-HABOVKA

324

A

 

O

324

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

324

B

 

O

324

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

325

   

U

325

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

326

 

1

U

326

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

326

 

2

U

326

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

327

 

1

U

327

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

327

 

2

U

327

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

328

 

1

U

328

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

328

 

2

U

328

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

329

 

1

U

329

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

329

 

2

U

329

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

330

A

1

O

330

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

330

A

2

O

330

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

330

B

 

O

330

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

331

   

O

331

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

332

   

O

332

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

333

   

O

333

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

334

A

 

U

334

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

334

B

1

U

334

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

334

B

2

U

334

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

335

   

O

335

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

336

A

 

O

336

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

336

B

1

O

336

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

336

B

2

O

336

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

336

C

 

O

336

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

337

 

1

U

337

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

337

 

2

U

337

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

337

 

3

U

337

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

338

 

1

H

338

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

338

 

2

H

338

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

338

 

3

H

338

 

3

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

339

   

O

339

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

340

 

1

H

340

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

340

 

2

H

340

 

2

 

90

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

340

 

2

H

340

 

3

 

10

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

340

 

3

H

340

 

4

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

341

   

U

341

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

342

 

1

U

342

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

342

 

2

U

342

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

343

   

O

343

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

344

A

 

U

344

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

344

B

1

U

344

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

344

B

2

U

344

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

344

B

3

U

344

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

345

A

1

H

345

A

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

345

A

2

H

345

A

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

345

A

3

H

345

A

3

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

345

A

4

H

345

A

4

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

345

B

 

H

345

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

346

   

H

346

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

347

 

1

O

347

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

347

 

2

O

347

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

348

   

H

348

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

349

 

1

O

349

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

349

 

2

O

349

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

350

   

O

350

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

351

A

 

O

351

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

351

B

 

O

351

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

352

   

O

352

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

353

   

H

353

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

354

A

 

O

354

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

354

B

 

O

354

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

355

   

O

355

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

356

   

O

356

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

357

A

 

H

357

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

357

B

 

H

357

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

358

A

 

H

358

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

358

B

1

H

358

B

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

358

B

2

H

358

B

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

358

B

3

H

358

B

3

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

359

A

 

H

359

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

359

B

1

H

359

B

1

 

95

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

359

B

1

H

359

C

   

5

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

359

B

2

H

359

B

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

359

C

 

H

359

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

360

 

1

U

360

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

360

 

2

U

360

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

360

 

3

U

360

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

361

A

1

U

361

A

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

361

A

2

U

361

A

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

361

A

3

U

361

A

3

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

361

A

4

U

361

A

4

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

361

A

5

U

361

A

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

361

B

1

U

361

B

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

361

B

2

U

361

B

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

362

A

 

H

362

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

362

B

 

H

362

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

362

C

 

H

362

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

362

D

1

H

362

D

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

362

D

2

H

362

D

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

363

   

O

363

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

364

 

1

O

364

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

364

 

2

O

364

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

365

 

1

U

365

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

365

 

2

U

365

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

365

 

3

U

365

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

366

 

1

O

366

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

366

 

2

O

366

 

2

 

55

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

366

 

2

O

366

 

3

 

45

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

366

 

3

O

366

 

3

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

366

 

4

O

366

 

4

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

367

 

1

O

367

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

367

 

2

O

367

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

368

 

1

O

368

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

368

 

2

O

368

     

100

ORAVICE

02092

ORAVICE

369

   

O

369

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

370

   

O

370

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

371

   

O

371

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

372

   

O

372

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

373

   

O

373

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

374

   

O

374

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

375

   

O

375

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

376

   

O

376

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

377

   

O

377

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

378

   

O

378

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

379

A

 

O

379

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

379

B

 

O

379

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

380

A

 

O

380

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

380

B

 

O

380

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

380

C

 

O

380

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

381

   

O

381

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

382

A

 

O

382

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

382

B

 

O

382

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

383

A

 

O

383

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

383

B

 

O

383

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

383

C

 

O

383

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

383

D

 

O

383

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

384

   

O

384

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

385

   

O

385

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

386

 

1

O

386

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

386

 

2

O

386

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

387

A

 

U

387

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

387

B

 

U

387

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

387

C

 

U

387

 

4

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

388

A

 

U

388

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

388

B

1

U

388

B

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

388

B

2

U

388

B

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

389

A

1

U

389

A

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

389

A

2

U

389

A

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

389

A

3

U

389

A

3

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

389

B

 

U

389

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

389

C

 

U

389

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

390

A

1

U

390

A

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

390

A

2

U

390

A

3

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

390

A

3

U

390

A

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

390

B

1

U

390

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

390

B

2

U

390

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

390

B

3

U

390

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

391

A

 

O

391

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

391

B

 

O

391

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

391

C

 

O

391

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

391

D

1

O

391

D

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

391

D

2

O

391

D

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

392

A

1

O

392

A

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

392

A

2

O

392

A

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

392

B

 

O

392

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

392

C

 

O

392

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

392

D

 

O

392

D

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

392

E

 

O

392

E

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

393

 

1

U

393

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

393

 

2

U

393

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

393

 

3

U

393

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

394

A

 

U

394

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

394

B

 

U

394

B

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

394

C

 

U

394

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

394

D

 

U

394

B

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

395

 

1

U

395

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

395

 

2

U

395

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

395

 

3

U

395

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

396

 

1

U

396

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

396

 

2

U

396

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

396

 

3

U

396

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

397

   

U

397

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

398

 

1

U

398

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

398

 

2

U

398

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

399

   

U

399

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

400

   

O

400

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

401

 

1

O

401

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

401

 

2

O

401

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

402

A

1

O

402

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

402

A

2

O

402

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

402

B

 

O

402

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

402

C

 

O

402

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

403

 

1

O

403

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

403

 

2

O

403

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

404

A

 

O

404

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

404

B

1

O

404

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

404

B

2

O

404

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

405

A

 

O

405

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

405

B

 

O

405

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

405

C

 

O

405

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

407

A

 

O

407

A

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

407

B

 

O

407

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

407

C

 

O

407

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

407

D

 

O

407

D

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

407

E

 

O

407

E

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

408

A

 

O

408

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

408

B

 

O

408

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

408

C

 

O

408

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

409

   

O

409

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

410

 

1

U

410

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

410

 

2

U

410

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

411

 

1

O

411

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

411

 

2

O

411

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

412

   

U

412

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

413

A

 

O

413

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

413

B

1

O

413

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

413

B

2

O

413

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

414

A

1

O

414

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

414

A

2

O

414

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

414

B

 

O

414

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

414

C

 

O

     

82

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

415

 

1

O

415

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

415

 

2

O

415

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

415

 

3

O

415

 

3

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

416

 

1

O

416

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

416

 

2

O

416

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

416

 

3

O

416

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD ORAVICE

417

   

O

417

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

418

A

1

O

418

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

418

A

2

O

418

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

418

B

 

O

418

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

419

   

U

419

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

420

A

1

O

420

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

420

A

2

O

420

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

420

B

 

O

420

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

421

A

 

O

421

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

421

B

 

O

421

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

421

C

 

O

421

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

422

A

 

O

422

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

422

B

 

O

422

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

422

C

 

O

422

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

423

A

 

O

423

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

423

B

 

O

423

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

424

 

1

O

424

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

424

 

2

O

424

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

425

A

 

U

425

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

425

B

1

U

425

B

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

425

B

2

U

425

B

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

425

C

 

U

425

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

426

A

 

O

426

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

426

B

 

O

426

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

427

A

 

O

427

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

427

B

1

O

427

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

427

B

2

O

427

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

428

   

U

428

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

429

   

U

429

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

430

   

U

430

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

431

   

U

431

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

432

A

 

U

432

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

432

B

 

U

432

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

433

   

U

433

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

434

   

H

434

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

435

 

1

H

435

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

435

 

2

H

435

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

436

   

O

436

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

437

   

H

437

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

438

   

H

438

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

439

 

1

H

439

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

439

 

2

H

439

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

440

A

 

O

440

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

440

B

 

O

440

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

441

 

1

H

441

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

441

 

2

H

441

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

441

 

3

H

441

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

442

A

 

O

442

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

442

B

 

O

442

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

442

C

 

O

442

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

443

   

H

443

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

445

   

O

445

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

446

   

O

z KN

     

30

     

446

   

O

446

     

70

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

447

 

1

H

447

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

447

 

2

H

447

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

448

   

H

448

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

449

A

1

H

449

A

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

449

A

2

H

449

A

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

449

A

3

H

449

A

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

449

B

1

H

449

B

1

 

85

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

449

B

1

H

449

C

   

15

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

449

B

2

H

449

B

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

449

B

3

H

449

B

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

449

C

 

H

449

E

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

449

D

 

H

449

F

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

449

E

 

H

z KN

     

0

     

450

   

O

449

D

   

10

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

450

   

O

450

     

90

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

451

   

H

451

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

452

A

 

O

452

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

452

B

 

O

452

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

452

C

 

O

z KN

     

0

     

453

   

U

453

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

454

   

U

454

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

456

   

O

456

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

457

   

U

457

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

458

   

U

458

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

459

   

U

459

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

460

   

U

460

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

461

A

 

O

461

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

461

B

1

O

461

B

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

461

B

2

O

461

B

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

461

B

3

O

461

B

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

461

C

 

O

461

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

461

D

 

O

461

D

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

461

E

1

O

461

B

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

461

E

2

O

461

B

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

462

   

U

462

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

463

A

 

O

463

A

1

 

65

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

463

A

 

O

463

A

2

 

10

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

463

A

 

O

463

A

3

 

25

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

463

B

 

O

463

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

463

C

 

O

463

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

464

 

1

O

464

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

464

 

2

O

464

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

465

   

O

465

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

466

   

O

466

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

467

   

O

467

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

468

   

O

468

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

469

A

 

O

469

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

469

B

 

O

469

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

470

A

 

O

470

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

470

B

 

O

470

B

1

 

88

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

470

B

 

O

470

B

2

 

12

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

470

C

 

O

470

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

471

   

U

471

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

472

   

O

472

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

473

A

1

O

473

A

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

473

A

2

O

473

A

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

473

B

 

O

473

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

473

C

 

O

473

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

474

   

U

474

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

475

   

U

475

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

476

   

U

476

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

477

   

U

477

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

478

   

U

478

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

479

   

U

479

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

480

   

U

480

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

481

   

O

481

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

482

   

O

482

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

483

   

O

483

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

484

 

1

U

484

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

484

 

2

U

484

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

485

   

U

485

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

486

   

O

486

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

487

   

O

487

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

488

   

O

488

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

489

   

U

489

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

490

   

O

490

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

491

A

 

U

491

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

491

B

 

U

491

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

492

A

 

O

492

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

492

B

1

O

492

B

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

492

B

2

O

492

B

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

492

C

 

O

492

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

492

D

 

O

492

C

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

492

E

 

O

492

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

493

   

O

493

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

494

 

1

O

494

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

494

 

2

O

494

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

495

   

U

495

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

496

 

1

U

496

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

496

 

2

U

496

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

497

   

O

497

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

498

   

O

498

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

499

   

O

499

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

500

A

 

O

500

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

500

B

 

O

500

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

501

A

 

O

501

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

501

B

1

O

501

B

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

501

B

2

O

501

B

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

502

   

O

502

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

503

 

1

O

503

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

503

 

2

O

503

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

504

   

O

504

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

505

   

O

505

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

506

 

1

U

506

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

506

 

2

U

506

 

2

 

25

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

506

 

2

U

506

 

3

 

75

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

507

 

1

O

507

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

507

 

2

O

507

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

508

 

1

O

508

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

508

 

2

O

508

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

509

A

1

U

509

A

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

509

A

2

U

509

A

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

509

B

 

U

509

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

510

 

1

O

510

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

510

 

2

O

510

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

511

   

U

511

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

512

   

U

512

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

513

   

O

513

     

100

ORAVICE_TANAP

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

514

   

U

514

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

515

   

O

515

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

516

 

1

O

516

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

516

 

2

O

516

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

517

   

O

517

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

518

   

O

518

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

519

 

1

O

519

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

519

 

2

O

519

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

520

 

1

U

520

 

1

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

520

 

2

U

520

 

2

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

520

 

3

U

520

 

3

 

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

521

A

 

U

521

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

521

B

 

U

521

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

522

 

1

U

522

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

522

 

2

U

522

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

523

A

 

U

523

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

523

B

1

U

523

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

523

B

2

U

523

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

524

A

 

O

524

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

524

B

 

O

524

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

525

A

1

U

525

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

525

A

2

U

525

A

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

525

B

 

U

525

B

   

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

526

 

1

U

526

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

526

 

2

U

526

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

527

 

1

U

527

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

527

 

2

U

527

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

527

 

3

U

527

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

528

 

1

U

528

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

528

 

2

U

528

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

529

 

1

O

529

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

529

 

2

O

529

     

100

ORAVICE_TANAP

02085

OCHRANNÝ OBVOD O

530

A

 

O

530

A

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

530

B

 

O

530

B

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

530

C

 

O

530

C

   

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

531

   

O

531

     

100

ORAVICE

02107

URBÁR TVRDOŠÍN

532

   

H

z KN

     

0

     

533

   

H

z KN

     

0

     

534

   

H

z KN

     

0

     

535

   

H

z KN

     

0

     

536

A

 

H

z KN

     

0

     

536

B

 

H

z KN

     

0

     

537

 

1

H

z KN

     

0

     

537

 

2

H

z KN

     

0

     

538

   

H

z KN

     

0

     

539

   

H

z KN

     

0

     

540

A

 

H

z KN

     

0

     

540

B

 

H

z KN

     

0

     

541

   

H

z KN

     

0

     

542

   

H

z KN

     

0

     

543

   

H

z KN

     

0

     

544

A

 

H

z KN

     

0

     

544

B

 

H

z KN

     

0

     

545

A

 

H

z KN

     

0

     

545

B

 

H

z KN

     

0

     

546

 

1

H

z KN

     

0

     

546

 

2

H

z KN

     

0

     

547

 

1

H

z KN

     

0

     

547

 

2

H

z KN

     

0

     

548

   

H

z KN

     

0

     

549

 

1

H

z KN

     

0

     

549

 

2

H

z KN

     

0

     

550

 

1

H

z KN

     

0

     

550

 

2

H

z KN

     

0

     

551

   

H

z KN

     

0

     

552

   

H

z KN

     

0

     

553

   

H

z KN

     

0

     

554

   

H

z KN

     

0

     

555

   

H

z KN

     

0

     

556

   

H

z KN

     

0

     

557

   

H

z KN

     

0

     

558

   

H

z KN

     

0

     

1008

   

H

1008

     

100

HABOVKA

02093

ORAVICE-HABOVKA

1009

   

H

1009

B

1

 

5

HABOVKA

02093

ORAVICE-HABOVKA

1009

   

H

1009

E

   

70

HABOVKA

02093

ORAVICE-HABOVKA

1009

   

H

1011

C

   

25

HABOVKA

02093

ORAVICE-HABOVKA

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.