Zber elektroodpadu 17.08.2020

Zber elektroodpadu

Dňa 17.08.2020 (pondelok) sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu.

Nepotrebný elektroodpad si vyložte pred bránu.

 

Zoznam elektrospotrebičov na zber:  chladničky, mrazničky, práčky, elektrické  sporáky , mikrovlnné rúry, vysávače, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary,
počítače, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, telefónne prístroje, rozhlasové prijímače,
televízne prijímače, videorekordéry, hi-fi zariadenia, ručné náradie, lineárne žiarivky,
olovené batérie
.

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - pozvánka 12/2020

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na dvanáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

17.07. 2020 (piatok) o 19.00 hod. v Hasičskej sále Obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

   Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 11/2020 zo dňa 15.05.2020
 4. Záverečný účet obce Suchá Hora za rok 2019 - návrh na schválenie, stanovisko hlavného kontrolóra

 5. Žiadosť č. 155/2020 o vytvorenie kanálu dažďovej vody, Bytové spoločenstvo S. Hora 348, 349, 350

 6. Žiadosť č. 205//2020 - žiadosť o dotáciu - Športový klub Suchá Hora - Hladovka

 7. JPÚ Nižný a Vyšný chotár - aktuálny stav projektu

 8. Výstavba MŠ - aktuálny stav projektu

 9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
 10. Rôzne 
 11. Diskusia
 12. Záver

   

   V Suchej Hore 14.07.2020

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                               v.r.

 

 

                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                                

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme

že v termíne od: 01.06.2020 08:00 do: 01.06.2020 12:45

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Príloha:

EIC kód odberného miesta Časť obce Ulica Číslo domu popisné

24ZSS45214200001 Suchá Hora Suchá Hora

24ZSS3213211000D Suchá Hora Suchá Hora 0

24ZSS4530424000H Suchá Hora Suchá Hora 0

24ZSS4530549000A Suchá Hora Suchá Hora 0

24ZSS3086796000N Suchá Hora Suchá Hora 7

24ZSS3086797000I Suchá Hora Suchá Hora 8

24ZSS3086798000D Suchá Hora Suchá Hora 9

24ZSS30867990008 Suchá Hora Suchá Hora 10

24ZSS3086800000Q Suchá Hora Suchá Hora 11

24ZSS3086854000D Suchá Hora Suchá Hora 65

24ZSS30868550008 Suchá Hora Suchá Hora 66

24ZSS30868560003 Suchá Hora Suchá Hora 67

24ZSS3086857000Z Suchá Hora Suchá Hora 68

24ZSS3086858000U Suchá Hora Suchá Hora 69

24ZSS3086859000P Suchá Hora Suchá Hora 70

24ZSS3086860000R Suchá Hora Suchá Hora 71

24ZSS3086861000M Suchá Hora Suchá Hora 72

24ZSS3086862000H Suchá Hora Suchá Hora 74

24ZSS3086863000C Suchá Hora Suchá Hora 75

24ZSS30868640007 Suchá Hora Suchá Hora 76

24ZSS30868650002 Suchá Hora Suchá Hora 77

24ZSS3086866000Y Suchá Hora Suchá Hora 78

24ZSS3086867000T Suchá Hora Suchá Hora 79

24ZSS3086869000J Suchá Hora Suchá Hora 81

24ZSS3086871000G Suchá Hora Suchá Hora 84

24ZSS3086872000B Suchá Hora Suchá Hora 85

24ZSS30868730006 Suchá Hora Suchá Hora 86

24ZSS30868740001 Suchá Hora Suchá Hora 88

24ZSS3086875000X Suchá Hora Suchá Hora 90

24ZSS3086876000S Suchá Hora Suchá Hora 91

24ZSS3303188000G Suchá Hora Suchá Hora 91

24ZSS3086877000N Suchá Hora Suchá Hora 92

24ZSS3086878000I Suchá Hora Suchá Hora 93

24ZSS3086879000D Suchá Hora Suchá Hora 94

24ZSS3086880000F Suchá Hora Suchá Hora 95

24ZSS3086881000A Suchá Hora Suchá Hora 97

24ZSS30868820005 Suchá Hora Suchá Hora 98

24ZSS30868830000 Suchá Hora Suchá Hora 99

24ZSS3086884000W Suchá Hora Suchá Hora 100

24ZSS3086886000M Suchá Hora Suchá Hora 102

24ZSS3086887000H Suchá Hora Suchá Hora 103

24ZSS3319202000U Suchá Hora Suchá Hora 103

24ZSS3086888000C Suchá Hora Suchá Hora 104

24ZSS32132220002 Suchá Hora Suchá Hora 137

24ZSS30869360008 Suchá Hora Suchá Hora 160

24ZSS3086938000Z Suchá Hora Suchá Hora 162

24ZSS3086939000U Suchá Hora Suchá Hora 163

24ZSS3086940000W Suchá Hora Suchá Hora 164

24ZSS3086942000M Suchá Hora Suchá Hora 166 

24ZSS3086943000H Suchá Hora Suchá Hora 167

24ZSS3086944000C Suchá Hora Suchá Hora 168

24ZSS30869450007 Suchá Hora Suchá Hora 169

24ZSS30869460002 Suchá Hora Suchá Hora 170

24ZSS3086947000Y Suchá Hora Suchá Hora 171

24ZSS3086948000T Suchá Hora Suchá Hora 172

24ZSS3086949000O Suchá Hora Suchá Hora 174

24ZSS3086950000Q Suchá Hora Suchá Hora 174

24ZSS3086951000L Suchá Hora Suchá Hora 175

24ZSS3086952000G Suchá Hora Suchá Hora 176

24ZSS3086994000J Suchá Hora Suchá Hora 215

24ZSS30869960009 Suchá Hora Suchá Hora 217

24ZSS30869970004 Suchá Hora Suchá Hora 219

24ZSS3086999000V Suchá Hora Suchá Hora 221

24ZSS3087002000R Suchá Hora Suchá Hora 224

24ZSS3087004000H Suchá Hora Suchá Hora 227

24ZSS30870060007 Suchá Hora Suchá Hora 230

24ZSS30870070002 Suchá Hora Suchá Hora 231

24ZSS3087008000Y Suchá Hora Suchá Hora 232

24ZSS3087009000T Suchá Hora Suchá Hora 233

24ZSS3087010000V Suchá Hora Suchá Hora 234

24ZSS3087011000Q Suchá Hora Suchá Hora 236

24ZSS3087012000L Suchá Hora Suchá Hora 237

24ZSS3087013000G Suchá Hora Suchá Hora 238

24ZSS3087014000B Suchá Hora Suchá Hora 239

24ZSS30870150006 Suchá Hora Suchá Hora 239

24ZSS30870160001 Suchá Hora Suchá Hora 240

24ZSS3087017000X Suchá Hora Suchá Hora 241

24ZSS3087018000S Suchá Hora Suchá Hora 242

24ZSS3087019000N Suchá Hora Suchá Hora 243

24ZSS3087020000P Suchá Hora Suchá Hora 244

24ZSS3087021000K Suchá Hora Suchá Hora 245

24ZSS30870250000 Suchá Hora Suchá Hora 250

24ZSS3213223000Y Suchá Hora Suchá Hora 252

24ZSS32132030009 Suchá Hora Suchá Hora 253

24ZSS3213226000J Suchá Hora Suchá Hora 253

24ZSS3087026000W Suchá Hora Suchá Hora 254

24ZSS3087027000R Suchá Hora Suchá Hora 256

24ZSS3087028000M Suchá Hora Suchá Hora 257

24ZSS30870510002 Suchá Hora Suchá Hora 281

24ZSS3305122000T Suchá Hora Suchá Hora 282

24ZSS3087054000O Suchá Hora Suchá Hora 283

24ZSS3087055000J Suchá Hora Suchá Hora 285

24ZSS3087056000E Suchá Hora Suchá Hora 286

24ZSS30870570009 Suchá Hora Suchá Hora 287

24ZSS30870580004 Suchá Hora Suchá Hora 288

24ZSS308705900AG Suchá Hora Suchá Hora 289

24ZSS30870600001 Suchá Hora Suchá Hora 290

24ZSS3213215000U Suchá Hora Suchá Hora 291

24ZSS3087061000X Suchá Hora Suchá Hora 292

24ZSS3087062000S Suchá Hora Suchá Hora 293

24ZSS3087063000N Suchá Hora Suchá Hora 294

24ZSS3087065000D Suchá Hora Suchá Hora 296

24ZSS30870660008 Suchá Hora Suchá Hora 298

24ZSS3087068000Z Suchá Hora Suchá Hora 300

24ZSS3087069000U Suchá Hora Suchá Hora 301

24ZSS3087070000W Suchá Hora Suchá Hora 303

24ZSS3213227000E Suchá Hora Suchá Hora 303

24ZSS3087071000R Suchá Hora Suchá Hora 304

24ZSS3087072000M Suchá Hora Suchá Hora 305

24ZSS3087073000H Suchá Hora Suchá Hora 306

24ZSS3087074000C Suchá Hora Suchá Hora 307

24ZSS30870750007 Suchá Hora Suchá Hora 308

24ZSS30870760002 Suchá Hora Suchá Hora 309

24ZSS3087078000T Suchá Hora Suchá Hora 310

24ZSS3087079000O Suchá Hora Suchá Hora 311

24ZSS3087080000Q Suchá Hora Suchá Hora 312

24ZSS3087081000L Suchá Hora Suchá Hora 313

24ZSS3087082000G Suchá Hora Suchá Hora 314

24ZSS3087083000B Suchá Hora Suchá Hora 315

24ZSS30870840006 Suchá Hora Suchá Hora 316

24ZSS30870850001 Suchá Hora Suchá Hora 317

24ZSS3087086000X Suchá Hora Suchá Hora 318

24ZSS3087087000S Suchá Hora Suchá Hora 320

24ZSS3087088000N Suchá Hora Suchá Hora 321

24ZSS3087089000I Suchá Hora Suchá Hora 322

24ZSS3087090000K Suchá Hora Suchá Hora 322

24ZSS3087091000F Suchá Hora Suchá Hora 323

24ZSS3318879000U Suchá Hora Suchá Hora 334

24ZSS3087101000P Suchá Hora Suchá Hora 335

24ZSS3087104000A Suchá Hora Suchá Hora 338

24ZSS30871050005 Suchá Hora Suchá Hora 339

24ZSS3087111000J Suchá Hora Suchá Hora 345

24ZSS3213206000V Suchá Hora Suchá Hora 364

24ZSS33031410001 Suchá Hora Suchá Hora 364

24ZSS3087130000C Suchá Hora Suchá Hora 365

24ZSS3300749000H Suchá Hora Suchá Hora 375

24ZSS3305412000E Suchá Hora Suchá Hora 399

24ZSS33069300006 Suchá Hora Suchá Hora 410

24ZSS3313257000N Suchá Hora Suchá Hora 426

24ZSS3311835000J Suchá Hora Suchá Hora 429

24ZSS331727300AG Suchá Hora Suchá Hora 430

24ZSS3086941000R Suchá Hora Suchá Hora 439

24ZSS33205170004 Suchá Hora Suchá Hora 795

24ZSS3315298000F Suchá Hora Suchá Hora 1170

24ZSS33174430003 Suchá Hora Suchá Hora 9333

24ZSS3087129000A Suchá Hora Suchá Hora 9992

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.