Stavanie mája

V sobotu, dňa 30.04.2016 o 17:30, pri kultúrnom dome sa konala milá kultúrna udalosť z príležitosti stavania mája. O pohostenie a osvieženie sa postaral obecný úrad. Zahrala nám ľudová muzika a zaspievali členovia folklórneho súboru Goral. Fotografie tu: https://www.zonerama.com/evaphoto/Album/1590518