Obecná knižnica

V dnešný májový týždeň sme v našej obecnej knižnici vyhodnotili aprílovú súťažnú aktivitu "Aprílové komixy". V súťaži sa najviac darilo Sáre Djobekovej, Eme Šikyňovej, Katke Kurňavovej a bonusovú cenu sme udelili Nikole Trojanovej. Zároveň sme v dnešný deň vyhlásili novú súťažnú aktivitu na mesiac máj pod názvom "Májoví básnici" - viac info v knižnici.
Dnes sme odovzdali OZ VIAC v Trstenej plastové uzávery z pet fliaš, ktoré ešte stále zbierame v obecnej knižnici.