Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Suchá Hora

Obec Suchá Hora, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Obce Suchá Hora (ďalej aj len ÚPN-O Suchá Hora) obstarávaním Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Suchá Hora.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) stavebného zákona predkladá Obec Suchá Hora Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Suchá Hora na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne pristupný na Obecnom úrade v Suchej Hore v dňoch pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod., v stredu v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod. a v piatok v čase od 7:00 hod. do 12:00 hod., po dobu 30 dní od zverejnenia oznamenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku ÚPN-O na adresu Obecného úradu v Suchej Hore v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada. 

 

Zverejnené 30.05.2016

 

Ing. Miloš Šustek                  

starosta obce                

ÚP zmeny a doplnky č. 1/1/ výkres širších vzťahov
ÚP zmeny a doplnky č. 1/2
ÚP zmeny a doplnky č. 1/3
ÚP zmeny a doplnky č. 1/4
ÚP zmeny a doplnky č. 1/5
ÚP zmeny a doplnky č. 1/6
ÚP zmeny a doplnky č. 1/ schéma zv a vps st.
ÚP zmeny a doplnky č. 1/ textová časť

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.