Pozvánka

P o z v á n k a

Pozývam Vás na tretie riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

10.06. 2016 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

____________________

 

Návrh programu:

 l.   Otvorenie zasadnutia

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola uznesenia č. 1/2016 zo dňa 18.03. 2016, 2/2016 zo dňa 13.05.2016

4.   Návrh na schválenie Záverečného účtu za rok 2015

5.   Návrh č. 1/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území

      obce

6.   Návrh Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Suchá Hora, programovacie obdobie

      2016-2025

7.   Žiadosť č. 77/2016 Valko Miroslav,027 13  Suchá Hora 326, Žiadosť o schválenie prevádzkových

      otváracích hodín

8.   Úprava rozpočtu obce Suchá Hora na rok 2016 

9.   Informácie starostu obce k pripravovaným a prebiehajúcim projektom

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora za II. polrok

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Záver

V Suchej Hore 06.06.2016

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                                   v.r.  

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.