Výberové konanie

Obec Suchá Hora vyhlasuje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve výberové konanie na obsadenie funkcie

 

RIADITEĽ ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI MŠ - SUCHÁ HORA na 40% uväzok

 

Kvalifikačné požiadavky:

1.  stredoškolské vzdelanie s maturitou

2.  vzdelanie v odbore alebo prax minimálne 3 roky

3.  občianská bezúhonnosť

4.  osvedčenie o preškolení HACCP - znalosť správnej výrobnej praxe ZŠS

 

Záujemcovia predložia:

1.  písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania

2.  overenú kópiu dokladu o vzdelaní

3.  profesijný životopis

4.  vyplnený osobný dotazník

5.  odpis registra trestov - nie starší ako 3 mesiace

6.  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

7.  návrh koncepcie rozvoja zariadenia školského stravovania

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 31.07.2016 na adresu:  Obec Suchá Hora 252, 027 13.

Obálku označte: "Výberové konanie"

 

Ing. Miloš Šustek                                                            

starosta obce                                                             

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.