Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štrukturálne zisťovanie fariem

štatistický úrad Slovenskej republiky začína realizovať "Štrukturálnej zisťovanie fariem 2016". Ide o štatistické zisťovanie, ktoré je súčasťou celoeuropského projektu štatistiky poľnohospodárstva, ktoré riadi štatistický úrad Európskej únie - Eurostat. Povinnosť realizovať štrukturálne zisťovanie fariem, v členských štátoch Európskej únie, stanovuje nariadenie (EÚ/ č. 1166/2008 o štruturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby v znení neskorších predpisov. Zisťovanie fariem sa uskutočňuje v trojročných intervaloch na rovnakom metodickom základe pre všetky členské štáty Európskej únie z dôvodu zabezpečenia kompatibility.

Cieľom štrukturálneho zisťovania fariem je zabezpečiť kompletné údaje o slovenskom poľnohospodárstve potrebné pre vytvorenie jednotného rámca na tvorbu porovnateľnej štatistiky v rámci Európskej únie týkajúcej sa štruktúry poľnohospodárských podnikov a metód poľnohospodárskej výroby. Z rozpočtu Európskej únie je poskytovaný vysoký podiel výdavkov práve na poľnohospodárstvo a preto sú od členských krajín vyžadované veľmi podrobné a komplexné údaje za túto oblasť štatistiky.

Do štrukturálneho zisťovania fariem sú zaradené subjekty s poľnohospodárskou prvovýrobou (rastlinná a živočíšná výroba/ s hlavnou a vedľajšou činnosťou. Štatistický úrad Slovenskej republiky zisťovanie zrealizuje u registrovaných právnických a fyzických osôb, ako aj u neregistrovaných fyzických osôb - domácnostiach, ktoré splňajú prahové hodnoty stanovéne v definícii farmy, Povinnosť vyplniť formulár majú oslovené spravodajské jednotky, ktoré dosiahli aspoň jednu z nasledujúcich prahových hodnôt: využívaná poľnohospodárská pôda väčšia alebo rovná 1 ha, výmera trvalých porastov (vinohrady alebo ovocné sady alebo pestovateľské škôlky/ väčšie alebo rovné 0,5 ha, intenzívne plodiny (čerstvá zelenina alebo tabak alebo chmeľ/ väčšia alebo rovná 0,1 ha, zákryté plochy (zelenina alebo kvety/ väčšie alebo rovné 0,1 ha, hovädzi dobytok viac alebo rovný 1 ks, ošípané spolu viac alebo rovný 3 ks, ovce viac alebo rovny 5 ks, hydina spolu viac alebo rovny 100 ks. Formulár sa zostavuje za referenčné obdobie od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2016.

Spravodajské jednotky zaradené do zisťovania budú kontaktované elektronický alebo písomne a dostanú všetke potrebné informácie, aby v požadovanom termíne do 10. decembra 2016 mohli vyplniť formulár.

Povinnosť predkladať štatistické výkazy subjektom vyplýva zo zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (§ 18 ods. 3/ a nie je možné ju odmietnuť (§ 18 ods. 8/. Štatistický úrad Slovenskej republiky zodpovedá za ochranu získaných dôverných udajov a garantuje ich použitie výlučne na štatistické účely. 

Správnym vyplnením štatistického formulára "Štrukturálne zisťovanie fariem 2016" subjekty prispejú k vytvoreniu údajovej základne potrebnej pre plnenie záväzkov Slovenskej republiky za oblasť štatistiky poľnohospodárstva vo vzťahu k Európskej únii. Súčasne tým prispejú k vytvoreniu celkového obrazu o stave slovenského poľnohospodárstva, ako aj možnosti využitia zozbieraných údajov na príjimanie opatrení na zlepšenie situácie v tomto odvetví.

Otázky k Štrukturálnemu zisťovaniu fariem 2016 na krajskom Pracovisku ŠÚ SR v Žiline Vám zodpovieme na telefónnych číslach 041/5113205, 041/5113224.

 

S úctou 

 

                                                                                                                                                  Ing. Oľga Chovanová

                                                                                                                                                        riaditeľka

                                                                                                                                            Pracoviska ŠÚ SR v Žiline

 

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.