Pozvánka

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na prvé riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

20.1. 2017 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

Návrh programu:

 l.   Otvorenie zasadnutia

 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3.  Kontrola uznesenia č. 6/2016 zo dňa 16.12.2016,

 4.  Žiadosť o pridelenie dotácie na rok 2017 – Základná škola s materskou školou Hladovka

 5.  Uznesenie okresného súdu č. 10C/39/2013-192

 6.  Názvy miestnych komunikácií v obci Suchá Hora

 7.  Rôzne

 8.  Diskusia

 9.  Záver

V Suchej Hore 18.1.2017

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                             v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.