Pozvánka

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na štvrte riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

30.06. 2017 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 2/2017 zo dňa 31.03.2017, 3/2017 zo dňa 06.04.2017
 4. OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže a prezentácia výsledkov správy o mládeži 2017
 5. Dobrovoľný hasičský zbor obce Suchá Hora – CAS Mercedes Benz 11136, schválenie do majetku obce
 6. Návrh na schválenie – Záverečný účet obce Suchá Hora  za rok 2016
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavého kontrolóra obce Suchá Hora na II. polrok 2017
 9. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch
 10. Vyhodnotenie ankety – Názvy ulíc
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

V Suchej Hore 27.06.2017

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.