OZNAM - veľkoobjemový zber odpadu

  Veľkoobjemový zber odpadu

Vážený  občania, v sobotu, t.j. 26.8.2017 bude zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú pristavené v areáli materskej školy a požiarnej zbrojnice.

Bude sa zbierať veľkoobjemový odpad: starý nábytok, koberce, linoleum, matrace a podobne.

Nebudú sa zbierať staré pneumatiky, pretože tie vám zo zákona bezodplatne zoberú v pneuservise, takisto sa nebudú zbierať veľkorozmerné plasty, a fólie z balíkov  .

Kontajnery sú pod kamerami a bude pri nich dozerať pracovník obce. Odpad môžete voziť v čase od 8.00  do 16.00 hod. 

Prosíme občanov, aby rešpektovali tieto pokyny a nedávali do kontajnerov veci, ktoré tam nepatria.