Pozvánka

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na piate mimoriadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

13.09. 2017 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

Návrh programu:

          1. Otvorenie zasadnutia

          2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

          3. Kontrola uznesenia č. 4/2017 zo dňa 30.06.2017

          4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora za I. polrok 2017 

          5. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch

          6. Rôzne

          7. Diskusia

          8. Záver

V Suchej Hore 11.09.2017

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                   v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.