VIAC pre rodinu

Milý team samosprávy obce,

 

V.I.A.C inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s firmou GARBIAR Stavebniny s.r.o. ., spoločne vytvorili grantový program na podporu rodín z okresov Tvrdošín a Námestovo, ktoré sa nepriazňou osudu ocitli v sociálnej či materiálnej núdzi.

Chceme pomáhať rodinám, ktoré pomoc potrebujú a chceme aby sa o tejto možnosti dozvedel čo najširší okruh ľudí. Preto sa na  Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri propagovaní informácií o tomto programe.

Prostredníctvom grantu VIAC pre rodinu, môžu občania Vašej obce hmatateľne pomôcť svojim spoluobčanom a  tým, ktorí pomoc potrebujú a sami o ňu požiadať nevedia alebo nechcú.

Budeme radi, ak sa zapojíte do pomoci tejto iniciatíve. Všetky potrebné informácie nájdete v prílohách tohto emailu alebo na tomto linku

http://www.ozviac.sk/index.php/podujatia/aktualne-podujatia/870-viac-pre-rodinu.html

 

V prílohách nájdete:

1./ plagát k tejto iniciatíve, ak je možné poprosíme Vás zverejniť ho na Vašej webovej stránke a na Vašej obecnej alebo reklamnej tabuly vo vašej obci.

2./ všeobecné podmienky tejto výzvy

 

Uvítame, ak budete ochotní vo Vašom obecnom rozhlase opakovane vyhlásiť informáciu o tejto výzve. Slová, ktoré oslovia Vašich občanov nechávame na Vás, ale chceme Vám pomôcť a tak tu ponúkame krátku informáciu, ktorú môžete využiť J

„Milí občania, máme pre Vás pozvánku k solidarite, k pomoci blížnym, ktorý to potrebujú. Poznáte rodinu, ktorá má akékoľvek sociálne problémy a potrebuje pomoc? Chcete jej pomôcť? Ak áno, zapojte sa aj Vy do výzvy: VIAC PRE RODINU 

Viac informácií o výzve a kontakt nájdete na obecnej tabuli alebo na našej obecnej webovej stránke.

Prípadne na internetovej stránke www.ozviac.sk Uzávierka podávania žiadostí je 20. 11. 2017 do 24.00 hod. “

 

Akákoľvek Vaša pomoc pri propagácii tejto aktivity je plne na Vašej voľbe a dobrovoľnosti. Ak máte chuť nám pomôcť nad rámec spomenutých možností, kedykoľvek nás kontaktujte na tel. čísle +421 949 254 742. Vaša iniciatíva je vítaná.

 

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pomôcť dobrej veci.

 

 

S prianím pekného dňa 

 

Mária Kašová

Komunitné centrum Sianaj

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Ústie nad Priehradou 41

028 01 Trstená 

 

 

O ČOM JE TENTO GRANTOVÝ PROGRAM?
O solidarite a podpore...
O viere v ľudskosť a vnímavosť k druhým...
O ochote pomáhať a robiť radosť ľuďom okolo nás ...
O snahe nebyť ľahostajným k trpiacim ...

Pozývame a vyzývame všetkých, ktorí chcú, môžu a cítia, že im záleží na iných, aby sa zapo-
jili do grantového programu „Viac pre rodinu“. Spoločne môžeme priniesť radosť tam, kde

na ňu nemajú veľa dôvodov.

Poznáte rodinu, kde majú člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím, či život ohrozu-
júcou chorobou? Rodinu, kde pre závislosť jedného trpia všetci? Rodinu, kde sa osamelý

rodič stará o deti? Rodinu, ktorá žije v ťažkých sociálnych podmienkach a nevie si pomôcť
vlastnými silami? Rodinu, ktorá sa náhle ocitla v krízovej situácii? Rodinu, ktorá má iné
sociálne problémy a potrebuje pomoc? Alebo je v takejto situácii práve Vaša rodina?
Napíšte nám jej príbeh a spolu môžeme prispieť k tomu, aby sa im žilo ľahšie...
NA ČO VŠETKO MÔŽU BYŤ POUŽITÉ POSKYTNUTÉ PENIAZE?
- na školské pomôcky pre deti
- na lieky, kúpeľnú liečbu, rehabilitačnú liečbu v sanatóriách a liečebných ústavoch a pod...
- na zdravotnú pomôcku napr. okuliare, načúvací prístroj, ortézy a pod.
- na kúpu spotrebičov napr. práčky, rúry na pečenie a pod.
- na nevyhnutné opravy napr. opravu kotla na kúrenie
- na iné konkrétne veci, ktoré sú potrebné pre rodinu v krízovej situácii
Poskytnuté peniaze nesmú byť použité na platenie dlhov!
KDE A AKO TREBA POSIELAŤ ŽIADOSTI?
O grant môžu požiadať jednotlivci a kolektívy (napr. pracovný kolektív, trieda pre rodinu
spolužiaka a pod., nie organizácie) pre konkrétnu rodinu, ale tiež samotné rodiny pre seba.
Žiadať môžu iba osoby od 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu a dospelí.
Žiadať môžete vyplnením online žiadosti, ktorú nájdete TU.
Uzávierka podávania žiadostí je 20. 11. 2017 do 24.00 hod.
Maximálna výška podpory pre jednu rodinu je 300 Eur a žiadať môžete iba pre rodiny
z okresu Tvrdošín a Námestovo.
Pri hodnotení budeme zohľadňovať, či je žiadosť opodstatnená, presvedčivá, realizovateľná
a tiež osobnú angažovanosť, citlivosť a ľudský prístup samotného žiadateľa.
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Program otvárame 16. 10. 2017. Uzávierka prijímania žiadostí je 20. 11. 2017 o 24.00 hod.
Do tohto termínu musia byť žiadosti predložené v elektronickej podobe.
Všetky prijaté žiadosti posúdime a rozhodneme o ich podpore. Vybraní uchádzači budú
informovaní mailom najneskôr do 8.12. 2017.
Správu o Vašej pomoci a poskytnutí finančných prostriedkov spolu s fotodokumentáciou
a dokladmi o platbe prosíme zaslať najneskôr do 28.02. 2018 na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo
doniesť osobne do V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Železničiarov 253/1,
028 01 Trstená.
Ak máte akékoľvek otázky, radi Vám odpovieme na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 949 254 742

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.