Pozvánka

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na siedme riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

15.12. 2017 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

Návrh programu:

      1. Otvorenie programu 

      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

      3. Kontrola uznesenia č. 6/2017 zo dňa 24.11.2017

      4. Návrh VZN Obce Suchá Hora č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

   komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. Úprava rozpočtu na rok 2017

6. Návrh rozpočtu Obce  Suchá Hora na roky 2018-2020 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Suchá Hora na roky 2018-2020

7. Žiadosť č. 260/2017 o pridelenie dotácie na rok 2018 – Základná škola s materskou školou Hladovka

8. Žiadosť č. 266/2017 o odkúpenie pozemku – Pavol Korček, Suchá Hora 277

9.  Rôzne

10. Diskusia

11. Záver

V Suchej Hore 13.12.2017

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

  •                                                                                                         v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.