Pozvánka 1/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na prvé riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

02.03. 2018 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 7/2017 zo dňa 15.12.2017
 4. Žiadosť č. 266/2017 o odkúpenie pozemku – Pavol Korček, Suchá Hora 277- opätovné schválenie
 5. Žiadosť č. 273/2017 o predaj pozemku – Ján Šustek, Suchá Hora 92
 6. Dodatok č. 2 k zmluve o nájme – Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
 8. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017
 9. Monografia obce Suchá Hora
 10. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1
 11. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch
 12. Diskusia
 13. Záver

V Suchej Hore 26.02.2018

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.