Pozvánka 2/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na druhé mimoriadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

13.06. 2018 (streda) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia č. 1/2018 zo dňa 02.03.2018
  4. Žiadosť č. 266/2017 o odkúpenie pozemku – Pavol Korček, Suchá Hora 277- Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 13.4.2018 - schválenie
  5. Žiadosť č. 273/2017 o predaj pozemku – Ján Šustek, Suchá Hora 92 – opätovné schválenie
  6. Cesta na Lánikoch – doplnenie vkladu V 642/2018 zo dňa 4.5.2018
  7. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch
  8. Diskusia
  9. Záver

                                                                                              Ing. Miloš Šustek

     V Suchej Hore: 11.06.2018                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.