Pozvánka 4/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na štvrté riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

30.06. 2018 (sobota) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesenia č. 2/2018 zo dňa 11.06.2018, a č. 3/2018 zo dňa 18.06.2018
  4. Návrh na schválenie - Záverečný účet obce Suchá Hora za rok 2017
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu                                                                                           
  6. Zmeny a Doplnky k Územnému plánu obce Suchá Hora
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

     V Suchej Hore: 26.06.2018                                                       

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.