Pozvánka 6/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na šieste riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

20.10. 2018 (sobota) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

       Návrh programu:

       1.Otvorenie zasadnutia

       2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

       3.Kontrola uznesenia č. 5/2018 zo dňa 10.08.2018

       4.Žiadosť o predaj pozemku č. 166/2018, J. Pikula, Suchá Hora č. 109

       5.Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2016 - návrh na schválenie

       6. WIFI PRE TEBA _ ACCESS POINT – projektový zámer

       7. Monografia obce Suchá Hora

       8. DHZ obce Suchá Hora – zaradenie nových členov, stav vysporiadania pozemkov pod prístavbu

           Hasičskej stanice

       9. Materská škola s jedálňou – stav projektu

     10. Úprava rozpočtu obce Suchá Hora

     11.  Rôzne

     12. Diskusia

     13. Záver                                    

                                                                                                                                               Ing. Miloš Šustek

                                                                                                                                                starosta obce

                                                                                                                                                        v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.