Pozvánka 1/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na prvé ustanovujúce zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

08.12. 2018 (sobota) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

       Návrh programu:

       

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení  

    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

    obce Suchá Hora

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho

     zasadnutia novozvoleným starostom

 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

 6. Vystúpenie starostu

 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

 8. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva - návrh

 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

10.Diskusia

11. Záver

 

V Suchej Hore 3.12.2018

                                                                                                                                               Ing. Miloš Šustek

                                                                                                                                                starosta obce

                                                                                                                                                        v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.