Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

                                                                                                   28

                                                                                         ROZHODNUTIE

Predsedu  Národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019
o výhlásení volieb do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu    ikona pdf d

Informácie pre voliča         ikona pdf d

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti      ikona pdf d

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie      ikona pdf d  

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   ikona pdf d

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z.z.     ikona pdf d 

Výsledky volieb do europského parlamentu    ikona pdf d