Pozvánka 4/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

12.02. 2019 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesenia č. 3/2019 zo dňa 08.02.2019

 4. Žiadosť č. 85/2019 - rod. Viktorová, Suchá Hora 435 - Žiadosť o osvetlenie ulice a úpravu cesty

 5. Žiadosť č. 92/2019 - D. Škvareková a M. Škvarek, Suchá Hora 157 - Žiadosť o odkúpenie pozemku

 6. Úprava rozpočtu

 7. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch

 8. Rôzne

 9. Diskusia

10.Záver

V Suchej Hore 09.04.2019

                                                                                                     Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.