Stavanie mája

Obec Suchá Hora Vás srdečne pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2019

(utorok) o 19.30 hod. pred kultúrných domom v Suchej Hore. 

O zábavu sa postará už tradične FSK Goral a DFS Goralček. :)

 

Foto: Ing. Tatiana Trojanová

totogaléria: https://www.zonerama.com/Link/Album/5310729