Procesia na Božie Telo 2019

Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok.

Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomného pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Tento ľudovo nazývaný sviatok Božie Telo odpradávna sprevádza tradícia procesií.

Tak to bolo aj v tomto roku. Vonkajšia slávnosť Božieho Tela sa uskutočnila vo štvrtok 20. júna 2019. Tento rok procesia viedla od kostola smerom na Novú ulicu. „Oltáriky“ vytvárali štyri rodiny zo zelene a kvetov pred svojimi domami. Na týchto miestach sa konala bohoslužba, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Pred kňazom kráčajúcim s monštranciou pod baldachýnom dievčatá v bielom oblečení na znak úcty rozsýpali na cestu lupene kvetov a veriaci za sprievodu organistky spievali náboženské piesne.

Na slávnosti sa zúčastnili aj muži v goralských krojoch, ktorí niesli baldachýn a tiež hasiči, ktorí robili čestnú stráž. Taktiež nechýbali všetci miništranti. Procesia, čiže putovanie s Eucharistiou, symbolicky vyjadruje naše pozemské putovanie, náš život s Kristom. Zároveň je verejným vyjadrením viery v prítomnosť Krista v Eucharistii. Všetkým Vám ďakujeme za pomoc a ochotu.

Fotogaléria tu: https://www.zonerama.com/evaphoto/Album/5393113