Pochod za život

V nedeľu, 22.septembra 2019, bol v Bratislave Národný pochod za život. Tí, ktorí sa ho nemohli zúčastniť v Bratislave, išli v sprievode tu vo farnosti. Išlo sa od kostola o 16:00 v sprievode modlitieb a spevu za život a jeho záchranu na cintorín k pomníku zavraždených a nenarodených detí. Ľudia niesli zo sebou zasvietené lampióny a sviece. Bol to pochod aj za matky a za všetkých tých, ktorí radia a vykonávajú  tieto vraždy, aby sa zastavili a prijali milosť viery v Trojjediného Boha a milosť zdravého svedomia. Fotogaléria tu: https://www.zonerama.com/evaphoto/Album/5624717