WIFI pre Teba

Stiahnuť PDF ikona pdf d

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku    ikona pdf d

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T182 

zo dňa 14.03. 2019         ikona pdf d

Zmluva o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov     

 ikona pdf d