OZNAM - veľkoobjemový zber odpadu

                                                                            Veľkoobjemový zber odpadu

Vážený  občania, od 20.4.2020 bude zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú pristavené pri hasičskej zbrojnici.

Bude sa zbierať veľkoobjemový odpad: starý nábytok, koberce, linoleum, matrace a podobne.

Do kontajnera nevhadzujte staré pneumatiky, veľkorozmerné plachty, a fólie z balíkov.

Kontajnery sú pod kamerami a bude pri nich dozerať pracovník obce. Odpad môžete voziť v čase od 8.00  do 16.00 hod. 

Prosíme občanov, aby rešpektovali tieto pokyny a nedávali do kontajnerov veci, ktoré tam nepatria.