Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - pozvánka 12/2020

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na dvanáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

17.07. 2020 (piatok) o 19.00 hod. v Hasičskej sále Obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

   Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 11/2020 zo dňa 15.05.2020
 4. Záverečný účet obce Suchá Hora za rok 2019 - návrh na schválenie, stanovisko hlavného kontrolóra

 5. Žiadosť č. 155/2020 o vytvorenie kanálu dažďovej vody, Bytové spoločenstvo S. Hora 348, 349, 350

 6. Žiadosť č. 205//2020 - žiadosť o dotáciu - Športový klub Suchá Hora - Hladovka

 7. JPÚ Nižný a Vyšný chotár - aktuálny stav projektu

 8. Výstavba MŠ - aktuálny stav projektu

 9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
 10. Rôzne 
 11. Diskusia
 12. Záver

   

   V Suchej Hore 14.07.2020

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                               v.r.

 

 

                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                                

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.