Procesia na Božie Telo 2019

Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok.

Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomného pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Tento ľudovo nazývaný sviatok Božie Telo odpradávna sprevádza tradícia procesií.

Tak to bolo aj v tomto roku. Vonkajšia slávnosť Božieho Tela sa uskutočnila vo štvrtok 20. júna 2019. Tento rok procesia viedla od kostola smerom na Novú ulicu. „Oltáriky“ vytvárali štyri rodiny zo zelene a kvetov pred svojimi domami. Na týchto miestach sa konala bohoslužba, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Pred kňazom kráčajúcim s monštranciou pod baldachýnom dievčatá v bielom oblečení na znak úcty rozsýpali na cestu lupene kvetov a veriaci za sprievodu organistky spievali náboženské piesne.

Na slávnosti sa zúčastnili aj muži v goralských krojoch, ktorí niesli baldachýn a tiež hasiči, ktorí robili čestnú stráž. Taktiež nechýbali všetci miništranti. Procesia, čiže putovanie s Eucharistiou, symbolicky vyjadruje naše pozemské putovanie, náš život s Kristom. Zároveň je verejným vyjadrením viery v prítomnosť Krista v Eucharistii. Všetkým Vám ďakujeme za pomoc a ochotu.

Fotogaléria tu: https://www.zonerama.com/evaphoto/Album/5393113

Pozvánka 5/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na piate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

21.06. 2019 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 4/2019 zo dňa 12.04.2019
 4. Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Suchá Hora – návrh (príloha v elektronickej pošte)
 1. Záverečný účet obce za rok 2018 (príloha v elektronickej pošte)
 2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Suchá Hora k Záverečnému účtu
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora
 4. Žiadosť č.103/2019 – žiadosť o vybudovanie chodníka (príloha v elektronickej pošte)
 5. Žiadosť č.132/2019, Vladimír Šikyňa, Suchá Hora 38 – žiadosť o vydanie povolenia k predaju (príloha v elektronickej pošte)
 1. Úprava rozpočtu
 2. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch
 3. Rôzne
 4. Diskusia
 5. Záver

V Suchej Hore 18.06.2019

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                             v.r.

 

                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                                

Benefičný koncert

Benefičný koncert sólistky Idy Kelarovej a detského speváckeho zboru „Čhavorenge“ sprevádzaný Českou filharmóniou.

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s Mestom Námestovo a Domom Kultúry v Námestove vás srdečne pozývajú 27. júna 2019 na benefičný koncert "Hej Romale" sólistky Idy Kelarovej so štyridsaťčlenným detským speváckym zborom Čhavorenge sprevádzaným Českou filharmóniou. Koncert začne o 19:00 hod. v Dome kultúry v Námestove. Vstupenky si môžete zakúpiť v Sinaj City Hub v Trstenej a v predajni Svetlo v Námestove. Cena vstupenky je 5 €. Vstupným prispievate na naše programy pre mladých ľudí. Koncert je zároveň súčasťou verejnej zbierky na podporu rozvojových programov pre mladých ľudí z tohto regiónu. Viac informácií nájdete na www.ozviac.sk.

Oblasť príloh

Podpora Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne

V priebehu mesiaca apríl - máj 2019 boli v poslednej etape hromadne rozposlané po jednotlivých farnostiach Nitrianskej, Žilinskej diecézy a obciach hlavne trenčianského, žilinského regiónu, Piešťan listy, ktoré obsahovali 3 ks. plagátov s trhacími lístkami spolu s informačnými materiálmi o Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Hospic je odkázaný na sústavnú pomoc a podporu darcov, donorov, partnerov. Bez sústavnej pomoci a podpory darcov by prevádzkovanie nebolo možné, a nemohli by sme robiť to, čo robíme. Viac na www.hospictn.sk.

Zároveň táto aktivita slúži aj na podporu a neustále zvyšovanie informovanosti.

Sme Vám povďační, ak Ste sprístupnili informácie o prebiehajúcej zbierke obyvateľom vo svojej obci na dostupné miesto, popr. by Ste tak učinili.   

ĎAKUJEME, že nám pomáhate pomáhať.

Okolo Tatier 2019

 

Toto cykloturistické podujatie patrí medzi najmasovejšie podujatie nielen na Slovensku ale aj v časoch bývalej Československej republiky. Veríme, že toto veľkolepé športové divadlo, ktoré sa uskutočňuje vždy jedenkrát ročne  je dobrým príkladom pre podporu a rozvoj masových športov. Cyklistov bude doprevádzať Policia.

 

Prejazd cykloturistov bude v piatok 07.06.2019, priebežne v čase o to nasledovne:

 

·         Nižná od 8:10 do 8:30 hod.

·         Medvedzie od 8:20 do 900 hod.

·         Tvrdošín od 840 do 910 hod.

·         Trstená od 845 do 920 hod.

·         Liesek od 900 do 940 hod.

·         Čimhová od 910 do 950 hod.

·         Vitanová od 920 do 1000 hod.

·         Hladovka od 930 do 950 hod.

·         Suchá Hora od 940 do 1010 hod.

 

Pozn.: uvedené časy sú orientačné.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.