Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu

Dňa 30.3.2017 (vo štvrtok) sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu.

Nepotrebný elektroodpad si vyložte pred bránu.

Zoznam elektrospotrebičov na zber:  chladničky, mrazničky, práčky, elektrické  sporáky , mikrovlnné rúry, vysávače, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary,
počítače, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, telefónne prístroje, rozhlasové prijímače,
televízne prijímače, videorekordéry, hi-fi zariadenia, ručné náradie, lineárne žiarivky,
olovené batérie
.

Zber obnoseného šatstva

Zapojte sa do

zberu obnoseného a nepotrebného šatstva,

ktorý sa bude konať v obci / meste

Suchá Hora na prízemí Obecného úradu v Hasičskej sále.

Od 14.03.2017do 16.03.2017, v čase od 08.00 – 14.00 hod.

Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného

vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri

prevoze.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné

oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy,

prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny,

hlavnice.

Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci

možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené,

nie však úplne špinavé.

Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky

zabalili osobitne a označili.

NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace,

koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.

Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete

pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.

V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás

nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

! Zber obnoseného šatstva !

Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Women Institute Slovakia Občianske združenie pomáhajúce ženám a deťom zažívajúcim násilie.

,,Slovensko bez násilia páchaného na ženách“

Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie

,,Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“

                       „Spoluprácou k spoločným hodnotám“

WOMEN  INSTITUTE  SLOVAKIA  o.z.

Poskytujeme odborné sociálne, psychologické a právne poradenstvo ženám – obetiam domáceho násilia, na vysokej odbornej úrovni, bezplatne a diskrétne, dlhodobo ambulantnou formou osobne, aj telefonicky na krízovej linke.  Samozrejmosťou je úplná diskrétnosť a mlčanlivosť. Našimi odbornými partnerkami v oblasti poskytovania sociálnych služieb v projekte Slovensko bez násilia páchaného na ženách sú MyMamy OZ z Prešova a Norasenteret z Kirkenes, Nórsko,  aj nezisková organizácia Centrum Slniečko z Nitry, ktorá je aj našim odborným garantom. Okrem toho máme partnerov aj Prešovskú rozvojovú agentúru a obec Medzany. Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu a doba realizácie je do 30.4.2017.

Násilie páchané na ženách je akýkoľvek prejav fyzickej alebo verbálnej sily, donucovanie alebo deprivácia ohrozujúca život zameraná na ženu a ktorá spôsobuje fyzické a psychické utrpenie, ujmu, poníženie, obmedzenie slobody a udržuje ženu v podriadenosti.

V násilnom vzťahu netrpia iba ženy, ale aj deti. Nemusia byť týrané priamo násilníkom. Preberajú podvedome vzorce správania a násilie sa pre ne stáva normou na riešenie konfliktov. Dá sa hovoriť aj o takzvanom začarovanom kruhu násilia, kedy sa zo syna násilníka stáva tyran a dcéra má tendenciu  stať sa obeťou.

Mnoho žien svoju situáciu chce riešiť, ale nevie ako. Rodina a ani priatelia často pomôcť nemôžu alebo nechcú. Práve kvôli takýmto prípadom vznikli organizácie poskytujúce pomoc na odbornej úrovni. Je dôležité, aby pomoc bola profesionálna a dostupná.

Domáce násilie bolo v našej spoločnosti dlho tabuizované a podceňované. Po zmene systému na Slovensku vznikli organizácie zamerané na pomoc  ženám obetiam domáceho násilia a  ich deťom. Medzi tieto inštitúcie patrí aj naša organizácia. Financovaní sme z projektových finančných prostriedkov + spolufinancovanie, pomáhajú nám dobrovoľníci a veľmi potrebná a užitočná je spolupráca s mestom  a zamestnávateľmi, tiež s políciou a lekármi.

Naša pôsobnosť je v celom Žilinskom samosprávnom kraji, ale samozrejme kontaktovať nás môžu aj ženy z iných samosprávnych krajov, prípadne ak Vy poznáte niekoho, kto takúto pomoc a podporu potrebuje, neváhajte nás kontaktovať. Nebuďme ľahostajní k utrpeniu iných a násilie prestaňme tolerovať.

Náš kontakt :     0919 200 302

                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uznesenie č. 1/2017 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 20.1.2017

UZNESENIE č. 1

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného: 20.1. 2017

o 19.00 hod. (piatok) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

 A 1/2017  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.  Kontrola uznesenia č. 6/2016 zo dňa 16.12.2016                                                                                                                 

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

2.  Uznesenie okresného súdu č. 10C/39/2013-192

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

3.  Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora za II. polrok 2016

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

4. Notárska zápisnica /2017

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

B 1/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1.  Doplnok programuSpráva kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora za II. polrok 2016.

                                                                                               Ing. Miloš Šustek – starosta obce

2. Celkový program rokovania.

                                                                                               Ing. Miloš Šustek – starosta obce

3.  Žiadosť o pridelenie dotácie na rok 2017 – Základná škola s materskou školou Hladovka, v požadovanej výške 2100,- € .                                                                                                                                   

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 

C 1/2017 Obecné zastupiteľstvo súhlasí:

1. S podaním odvolania proti Uzneseniu č. 10C/39/2013-192 IČS: 5813209409 zo dňa 08.12.2016 vedenom  na Okresnom súde Námestovo.

                                                                                           Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 

 

D 1/2017 Obecné zastupiteľstvo žiada:

1. Druhostupňový odvolací súd o zvolanie verejného odvolacieho prerokovania Uznesenia 10C/39/2013-192 a zrušenie tohto uznesenia prvostupňového súdu v celom rozsahu rozhodnutia z titulu zásadných procesných chýb podľa civilného sporového poriadku.

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

E 1/2017 Obecné zastupiteľstvo predkladá:

1.  Návrh – názvy jednotlivých ulíc v obci Suchá Hora  

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

Zapisovateľ:  Cyrulová M.

Overovatelia :  Jozef Zurvalec

                           Ing. Tatiana Trojanová

                                              

                          

V Suchej Hore 20.1. 2017

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.