Veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa (21. apríla 2019) je vyvrcholením najväčších kresťanských sviatkov cirkevného roka. Počas slávnostných bohoslužieb sa veriaci spolu s biskupmi a kňazmi radujú z Kristovho víťazstva nad smrťou. Pripomíname si víťazné zavŕšenie Ježišovej vykupiteľskej úlohy a nádej na večný život, ktorú priniesol ľudstvu.

Ježišovo utrpenie končí radosťou jeho vzkriesenia. Keď teda cítime vo svojom srdci Kristovo utrpenie, pamätajme, že musí prísť vzkriesenie, musí zasvietiť radosť Veľkej noci. (Svätá Matka Tereza)

Fotogaléria tu: https://www.zonerama.com/evaphoto/Album/5248758

Pozvánka 4/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

12.02. 2019 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesenia č. 3/2019 zo dňa 08.02.2019

 4. Žiadosť č. 85/2019 - rod. Viktorová, Suchá Hora 435 - Žiadosť o osvetlenie ulice a úpravu cesty

 5. Žiadosť č. 92/2019 - D. Škvareková a M. Škvarek, Suchá Hora 157 - Žiadosť o odkúpenie pozemku

 6. Úprava rozpočtu

 7. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch

 8. Rôzne

 9. Diskusia

10.Záver

V Suchej Hore 09.04.2019

                                                                                                     Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.