Pozvánka 6/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na šieste  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

28.06. 2019 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Suchá Hora na roky 2019-2025
 4. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce
 5. Rôzne
 6. Záver

V Suchej Hore 24.06.2019

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                             v.r.

 

                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                                

Procesia na Božie Telo 2019

Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok.

Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomného pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. Tento ľudovo nazývaný sviatok Božie Telo odpradávna sprevádza tradícia procesií.

Tak to bolo aj v tomto roku. Vonkajšia slávnosť Božieho Tela sa uskutočnila vo štvrtok 20. júna 2019. Tento rok procesia viedla od kostola smerom na Novú ulicu. „Oltáriky“ vytvárali štyri rodiny zo zelene a kvetov pred svojimi domami. Na týchto miestach sa konala bohoslužba, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Pred kňazom kráčajúcim s monštranciou pod baldachýnom dievčatá v bielom oblečení na znak úcty rozsýpali na cestu lupene kvetov a veriaci za sprievodu organistky spievali náboženské piesne.

Na slávnosti sa zúčastnili aj muži v goralských krojoch, ktorí niesli baldachýn a tiež hasiči, ktorí robili čestnú stráž. Taktiež nechýbali všetci miništranti. Procesia, čiže putovanie s Eucharistiou, symbolicky vyjadruje naše pozemské putovanie, náš život s Kristom. Zároveň je verejným vyjadrením viery v prítomnosť Krista v Eucharistii. Všetkým Vám ďakujeme za pomoc a ochotu.

Fotogaléria tu: https://www.zonerama.com/evaphoto/Album/5393113

Pozvánka 5/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na piate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

21.06. 2019 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 4/2019 zo dňa 12.04.2019
 4. Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Suchá Hora – návrh (príloha v elektronickej pošte)
 1. Záverečný účet obce za rok 2018 (príloha v elektronickej pošte)
 2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Suchá Hora k Záverečnému účtu
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora
 4. Žiadosť č.103/2019 – žiadosť o vybudovanie chodníka (príloha v elektronickej pošte)
 5. Žiadosť č.132/2019, Vladimír Šikyňa, Suchá Hora 38 – žiadosť o vydanie povolenia k predaju (príloha v elektronickej pošte)
 1. Úprava rozpočtu
 2. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch
 3. Rôzne
 4. Diskusia
 5. Záver

V Suchej Hore 18.06.2019

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                             v.r.

 

                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                                

Benefičný koncert

Benefičný koncert sólistky Idy Kelarovej a detského speváckeho zboru „Čhavorenge“ sprevádzaný Českou filharmóniou.

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s Mestom Námestovo a Domom Kultúry v Námestove vás srdečne pozývajú 27. júna 2019 na benefičný koncert "Hej Romale" sólistky Idy Kelarovej so štyridsaťčlenným detským speváckym zborom Čhavorenge sprevádzaným Českou filharmóniou. Koncert začne o 19:00 hod. v Dome kultúry v Námestove. Vstupenky si môžete zakúpiť v Sinaj City Hub v Trstenej a v predajni Svetlo v Námestove. Cena vstupenky je 5 €. Vstupným prispievate na naše programy pre mladých ľudí. Koncert je zároveň súčasťou verejnej zbierky na podporu rozvojových programov pre mladých ľudí z tohto regiónu. Viac informácií nájdete na www.ozviac.sk.

Oblasť príloh

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.