Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

                                                                                                   28

                                                                                         ROZHODNUTIE

Predsedu  Národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019
o výhlásení volieb do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu    ikona pdf d

Informácie pre voliča         ikona pdf d

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti      ikona pdf d

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie      ikona pdf d  

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   ikona pdf d

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z.z.     ikona pdf d 

Výsledky volieb do europského parlamentu    ikona pdf d

Národný týždeň manželstva

V týždni od 11. do 17. februára 2019 sa na Slovensku už po deviaty krát uskutočnil Národný týždeň manželstva (NTM), ktorého cieľom bolo vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. Motto tohoročného NTM sa nieslo v duchu myšlienky: "Hráme spolu."

Pri tejto príležitosti bol v našej farnosti vo štvrtok 14. februára 2019 deň manželov. Od 17:00 h. bola vyložená Sviatosť Oltárna a moderovaná adorácia manželov, v ktorej sme prosili za manželov našej farnosti. Po svätej omši si manželia mohli obnoviť svoj manželský súhlas. Potom nasledovala prednáška pre manželské páry na tému „Manželstvo ako zmluva“.

V piatok 15. februára 2019 po večernej svätej omši bol na fare pripravený pre manželské páry filmový večer.

(foto: Miroslav Chovančák)

Pozvánka 3/2019

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na tretie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

08.02. 2019 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesenia č. 2/2018 zo dňa 19.12.2018

 4. Informácie starostu obce o prebiehajúcich projektoch

 5. Správa o kontrolnej činnosti obce Hlavného kontrolóra obce Suchá Hora za rok 2018

 6. Rôzne

 7. Diskusia

 8. Záver

V Suchej Hore 05.02.2019

                                                                                                     Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2019 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.