Odpadové hospodárstvo, vývoz odpadov

Ide o dopytovo orientovaný projekt realizovaný v obciach Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, Liesek, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Oravský Biely Potok, Podbiel, Vitanová, Zábiedovo a Zuberec. V rámci realizácie projektu budú vybavené domácnosti kompostérmi za účelom kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a tým predchádzaniu vzniku odpadu.

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v obci na rok 2020

Harmonogram vývozu komunálnoho odpadu v obci na rok 2020

Určenie vytriedenia komunálnych odpadov v obci Suchá Hora za rok 2018   ikona pdf d

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v obci na rok 2019

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci na rok 2019

Harmonogram zberu separovaných odpadov v obci na rok 2018

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu  v obci na rok 2018

Harmonogram zberu separovaných odpadov v obci na rok 2017

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu  v obci na rok 2017