Zákazky s nízkou hodnotou

Obec Suchá Hora ako verejný obstarávateľ v zmysle § 103 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nizkou hodnotou s cenami vyššímí ako 1000,- Eur.

 ROK 2018

 Súhrnné správy za rok 2018

 Súhrnná správa za obdobie 1.10.2018-31.12.2018  ikona pdf d  03.01.2019
 Súhrnná správa za obdobie 1.7.2018 - 30.9.2018 ikona pdf d  04.10.2018
 Súhrnná správa za obdobie 1.4.2018 - 30.6.2018 ikona pdf d  04.06.2018

 Súhrnná správa za obdobie 1.1.2018 - 31.3.2018

ikona pdf d  03.04.2018

ROK 2017

  Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

ikona pdf d  

Prílohy

 Príloha č. 1  ikona pdf d   
 Príloha č. 2  ikona pdf d  
 Príloha č. 3  ikona pdf d  

Príloha č. 4

 ikona pdf d  

  Príloha č. 5                                                        ikona pdf d

   Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

ikona pdf d  

       Prílohy

 Príloha č. 1  ikona pdf d  
 Príloha č. 2  ikona pdf d  
 Príloha č. 3  ikona pdf d  

 Príloha č. 4

ikona pdf d  

  Príloha č. 5                                                       ikona pdf d

 

 Súhrnné správy za rok 2017

 Súhrnná správa za obdobie 1.10.2017- 31.12.2017  ikona pdf d  02.01.2018
 Súhrnná správa za obdobie 1.7.2017 - 30.9.2017  ikona pdf d  30.09.2017
 Súhrnná správa za obdobie 1.4.2017 - 30.6.2017  ikona pdf d  30.06.2017

 Súhrnná správa za obdobie 1.1.2017 - 31.3.2017

ikona pdf d  31.03.2017

ROK 2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

ikona pdf d  ikona excel d

 Príloha č. 1 Ekonomicko - finančná analýza pokyny

     ikona pdf d   ikona pdf d  ikona excel d    ikona excel d  ikona excel d  ikona excel d  ikona pdf d  ikona pdf d

 

 Príloha č. 2 Sprievodné správy

      ikona pdf d  ikona pdf d  ikona pdf d  ikona pdf d

 

Súhrnné správy za rok 2016 

 Súhrnná správa za obdobie 1.10.2016 - 31.12.2016

ikona pdf d 31.12.2016

 Súhrnná správa za obdobie 1.7.2016 - 30.9.2016

ikona pdf d 30.9.2016
 Súhrnná správa za obdobie 1.4.2016 - 30.6.2016  ikona pdf d 30.6.2016
 Súhrnná správa za obdobie 1.1.2016 - 31.3.2016  ikona pdf d 31.3.2016