Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Ing. Jozef Kovalik
Členovia:  Daniel Červeň, Karol Santer

Komisia výstavby životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: Miroslav Chovančák
Členovia:  Daniel Červeň, Ing. Jozef Kovalik, Daniel Šprlák, Karol Santer 

Komisia pre kultúru, šport a mládež

Predseda: Ing. Tatiana Trojanová
Členovia:   Ľudovít Dreveňák, Daniela Chovančáková, Katarína Oklapková