Starosta obce

Ing. Miloš Šustek sa narodil 27.11.1979 v Trstenej. Základnú školu absolvoval v Suchej Hore a Hladovke, následne absolvoval štúdium na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej. Má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré získal v roku 2003 na Lesníckej fakulte Technickej univerzite vo Zvolene so špecializáciou: "Tvorba diel hospodárskej úpravy lesov." Civilnú vojenskú službu vykonával do roku 2004 na Lesníckom výskumnom ústave, pobočka Gabčíkovo, na pozícii odborného vedeckého pracovníka.

Od roku 2004 pracoval v Štátnej ochrane prírody SR, Správe Národného parku Nízke Tatry ako lesník v Liptovskom.Hrádku a Ružomberku. V rokoch 2005 až 2010 pracujoval v Štátnej ochrane prírody SR, Správe Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Námestovo na pozícii vedúceho oddelenia chránených častí prírody. Od roku 2009 ako zástupca riaditeľa správy CHKO Horná Orava. V roku2010 získal atestáciu odborného lesného hospodára.

V komunálnej politike je od roku 2006 ako zástupca starostu obce a predseda poriadkovej komisie a životného prostredia. Od roku 2011 je starostom obce Suchá Hora.

Ženatý, manželka Zuzana Šusteková, 3 deti.