Uznesenie č. 1/2017 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 20.01.2017

UZNESENIE č. 1

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného: 20.1. 2017

o 19.00 hod. (piatok) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

 A 1/2017  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

1.  Kontrola uznesenia č. 6/2016 zo dňa 16.12.2016                                                                                                                 

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

2.  Uznesenie okresného súdu č. 10C/39/2013-192

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

3.  Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora za II. polrok 2016

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

4. Notárska zápisnica /2017

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

B 1/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

1.  Doplnok programuSpráva kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Suchá Hora za II. polrok 2016.

                                                                                               Ing. Miloš Šustek – starosta obce

2. Celkový program rokovania.

                                                                                               Ing. Miloš Šustek – starosta obce

3.  Žiadosť o pridelenie dotácie na rok 2017 – Základná škola s materskou školou Hladovka, v požadovanej výške 2100,- € .                                                                                                                                   

                                                                                              Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 

C 1/2017 Obecné zastupiteľstvo súhlasí:

1. S podaním odvolania proti Uzneseniu č. 10C/39/2013-192 IČS: 5813209409 zo dňa 08.12.2016 vedenom  na Okresnom súde Námestovo.

                                                                                           Ing. Miloš Šustek - starosta obce

 

 

D 1/2017 Obecné zastupiteľstvo žiada:

1. Druhostupňový odvolací súd o zvolanie verejného odvolacieho prerokovania Uznesenia 10C/39/2013-192 a zrušenie tohto uznesenia prvostupňového súdu v celom rozsahu rozhodnutia z titulu zásadných procesných chýb podľa civilného sporového poriadku.

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

E 1/2017 Obecné zastupiteľstvo predkladá:

1.  Návrh – názvy jednotlivých ulíc v obci Suchá Hora  

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

Zapisovateľ:  Cyrulová M.

Overovatelia :  Jozef Zurvalec

                           Ing. Tatiana Trojanová

                                              

                          

V Suchej Hore 20.1. 2017

 

 

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.