VZN č.1/2009 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

dhsajdhajkadkjlhasdlkj