VZN č.2/2012 o výške príspevkov zákonných zástupcov na deti a žiakov v školách, školských výchovno - vzdelávacich zariadeniach a školských účelových zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Suchá Hora

dhsajdhajkadkjlhasdlkj